Ūkininkai galės atsodinti žuvusį mišką po kokybės vertinimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.03

Ūkininkai galės atsodinti žuvusį mišką po kokybės vertinimo

Ūkininkai galės atsodinti žuvusį mišką po kokybės vertinimo
2021 m. gruodžio pabaigoje ministro įsakymais buvo pakeistos Miško apželdinimo taisyklės, kuriose numatyta galimybė atsodinti žuvusius miško želdinius ar žėlinius po jų kokybės vertinimo.
 
Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gavėjams po želdinių ar žėlinių kokybės neigiamo įvertinimo suteikiama galimybė vieną kartą atsodinti žuvusį mišką. Norintys ištaisyti trūkumus per 60 kalendorinių dienų nuo miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo dienos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti prašymą dėl sankcijos netaikymo bei miško želdinimo ir žėlinimo projektą.
 
Žuvę želdiniai ar žėliniai turi būti atsodinti iš nuosavų lėšų per artimiausią miško želdinimo sezoną. Jei, pakeitus projektą, paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėtą didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo grąžinti, o už atsodintą miško plotą toliau parama nebus mokama. Po miško atsodinimo vykdomas atsodintų želdinių kokybės vertinimas.
 
Su įsakymo pakeitimais galite susipažinti čia: gruodžio 27 d. ir gruodžio 30 d. įsakymų pakeitimai.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 4 d. 10:23