Tvenkinių akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.14

Tvenkinių akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos

Tvenkinių akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos
Tvenkinių akvakultūros įmonės nuo š. m. spalio 19 d. iki gruodžio 21 d. gali kreiptis Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos paramos, skirtos akvakultūrai, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinti.
 
Paramos lėšomis pagal priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ gali būti teikiamos kompensacijos už faktiškai atliktus gamtotvarkos plane numatytus darbus bei laukinių vandens paukščių padarytą žalą.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui per visą 2015–2020 metų laikotarpį apskaičiuojama atsižvelgiant į įsipareigojimų laikymosi trukmę (5, 6 m.), pareiškėjo pasirinktais metais ŽUIKVC deklaruotą įveistų akvakultūros tvenkinių bei akvakultūros tvenkinių, kurie patenka į „Natura 2000“ teritoriją, plotą.
 
Paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti ir kitus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:11