Trumpoms tiekimo grandinėms vystyti paprašyta per 1,5 mln. Eur
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.07

Trumpoms tiekimo grandinėms vystyti paprašyta per 1,5 mln. Eur

Trumpoms tiekimo grandinėms vystyti paprašyta per 1,5 mln. Eur
Kovo 4 d.–gegužės 3 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškų sulaukta kur kas daugiau nei ankstesniais rinkimų etapais – 16, bendra jose prašoma paramos suma sudaro 1 511 550 Eur.
 
Primename, kad šiai KPP veiklai įgyvendinti buvo skirta 2 863 811 Eur paramos suma, taigi, daugiau nei pusė jos galės būti išdalinta paramos gavėjams. Kadangi prašoma paramos suma neviršijo skirtosios, paramos pakaks visiems paramos gavėjams, atitiksiantiems tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus.
 
Vienam projektui įgyvendinti – iki 120 tūkst. Eur parama
 
Pagal KPP veiklos sritį tarpusavyje bendradarbiausiantys ir taip sudarysiantys trumpą žemės ūkio produktų tiekimo grandinę ūkio subjektai vienam projektui įgyvendinti galėjo prašyti iki 120 000 Eur. Tai stipri paspirtis ūkininkams ir žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara bei žemės ūkio ir maisto produktų prekyba užsiimančioms įmonėms, siekiančioms, kad žemės ūkio produkcija kuo greičiau pasiektų galutinį vartotoją.
 
Primintina, jog paramos lėšomis bus kompensuotos ne tik verslo plano įgyvendinimo išlaidos, einamosios bendradarbiavimo išlaidos, bet ir einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos – pardavėjo darbo užmokesčio, prekyvietės patalpų / ploto nuomos ir išlaikymo, dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos, transportavimo ir kt.
 
Projektų vykdytojai turėtų nepamiršti, kad nustatytas naujas projekto priežiūros rodiklis – sukurti ne mažiau kaip vieną mažmeninės prekybos vietą (parduotuvę, mobilią parduotuvę, internetinę parduotuvę, prekybos vietą paviljone ir kt.) ir ją išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Taip pat svarbu žinoti, jog pasirašius paramos sutartį projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Pateiktų paraiškų vertinimas
 
Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pareiškėjų paramos paraiškoje nurodytus atrankos balus ir į su paraiška pateiktus dokumentus. Kartu bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus. Pagal atitiktį atrankos kriterijams paraiškai bus skirtas atitinkamas balų skaičius. Primintina, kad privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta.
 
Reikiamą balų skaičių surinkusios paraiškos bus teikiamos vertinti dėl tinkamumo. Tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, pareiškėjo pateikta informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose.
 
Po tinkamumo vertinimo projektai, nepriklausomai, ar jie bus įvertinti teigiamai ar neigiamai, bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtintų projektų „šeimininkai“ bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Primintina, kad, vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Eilė skelbiama NMA svetainėje prie informacijos apie priemonę, nurodant paraiškos registracijos numerį ir skirtą atrankos balų skaičių.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 7 d. 07:57