Transporto priemonės turi atitikti reikalavimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.02

Transporto priemonės turi atitikti reikalavimus

Transporto priemonės turi atitikti reikalavimus
Nuo rugsėjo 1 d. prasidėjo paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimas.
 
Remiantis veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis, į tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas patenka naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama ir projektui įgyvendinti bei projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga.
 
Parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose,  teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų.
 
Taigi, projektų rengėjams būtina atkreipti dėmesį, jog N1 klasės motorinė transporto priemonė, kuriai prašoma paramos, turi atitikti krovininiams automobiliams keliamus būtinuosius parametrus, nurodytus minėtuose reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.
 
Svarbu pažymėti ir tai, kad šis reikalavimas yra taikomas ne tik pagal šios veiklos įgyvendinimo taisykles, tačiau yra aktualus ir kitoms priemonėms ar veikloms, kuriose numatyta galimybė įsigyti N1 kategorijos motorinę transporto priemonę.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 2 d. 14:02