Tradicinių amatų centrai dėl paramos lėšų nekonkuruos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.08

Tradicinių amatų centrai dėl paramos lėšų nekonkuruos

Tradicinių amatų centrai dėl paramos lėšų nekonkuruos
Visą balandžio mėnesį Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose padaliniuose buvo renkamos paraiškos tradiciniams amatams vystyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
 
Šiais metais paraiškų rinkimo etapui skirta 1 025 834 Eur paramos lėšų. Paraiškas galėjo teikti tradicinių amatų centrai, įtraukti į Tradicinių amatų centrų sąrašą ir vykdantys mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengiantys paskaitas, demonstruojantys tradicinius amatus ir kt. Tokių amatų centrų, kurie pasinaudoję Europos Sąjungos parama, ketina artimiausiu metu plėsti savo veiklą, atsirado 4 – iš Panevėžio ir Šiaulių rajonų bei iš Utenos ir Trakų miestų.
 
Bendra pareiškėjų paprašyta paramos suma sudaro 354 321 Eur. Tai trečdalis visos šiam paraiškų rinkimo etapui skirtos sumos, tad paramos lėšų pakaks visiems tradicinių amatų atstovams.
 
Gautų paraiškų vertinimas
 
Pagal  KPP veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ projektai, pagal pareiškėjų paraiškose pasižymėtus atrankos kriterijus bei su paraiška pateiktus dokumentus, bus vertinami pirmiausia patikrinus jų atitiktį 5 atrankos kriterijams. Už atitiktį atrankos kriterijams projektui bus suteiktas atitinkamas balų skaičius.
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas planuoja, kad tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, į savo veiklą įtrauks 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus, – suteikiama 20 balų.
2. Tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas – suteikiama 20 balų.
3. Tradicinių amatų centro, į kurį investuojama paramos lėšomis, patalpose demonstruojami tradiciniai amatai – suteikiama 20 balų.
4. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui – suteikiami 25 balai.
5. Tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas – suteikiama 15 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50, o šio balų skaičiaus nesurinkusi paraiška bus atmesta.
 
Įvertinus atrankos kriterijus, bus atliktas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Atliekant paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą pagal paraiškoje pateiktą informaciją nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, ar visos numatytos būtinos projektui įgyvendinti išlaidos yra tinkamos finansuoti, taip pat nustatoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma.
 
Galutinį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertintų projektų sąrašą tvirtina Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 8 d. 10:14