Tradiciniame renginyje – naujausi sprendimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.20

Tradiciniame renginyje – naujausi sprendimai

Tradiciniame renginyje – naujausi sprendimai
Rugsėjo 19 d. su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių tradicinėje rudens konferencijoje buvo aptarti ne tik žemės ūkio naudmenų deklaravimo rezultatai, išmokų mokėjimo terminai, kontrolės aktualijos, bet ir pristatyta nauja idėja – parama be paraiškos.
 
Į antradienį vykusią rudens konferenciją susirinko per šimtą atstovų iš Lietuvos rajonų savivaldybių, visuomeninių organizacijų, kitų susijusių institucijų. Renginio pradžioje NMA direktorius Erikas Bėrontas supažindino su 2017–2020 m. agentūros veiklos strategija, kuria siekiama pereiti nuo ūkininkų kontrolės prie prevencijos. Taip pat buvo pristatyta visiškai nauja idėja – mokėti išmokas ūkininkams jiems nepateikus paramos paraiškos.
 
Šiuolaikinės technologijos žengia į įvairias gyvenimo sritis, taip pat praplečia ir žemės ūkio veiklos horizontus. NMA nuolat tobulina kontrolės mechanizmus, vis daugiau atlieka patikrų nuotoliniu būdu, automatizuoja administravimo procesus. Šiuolaikinės technologijos suteikia galimybes įgyvendinti visiškai naujas idėjas. Viena jų – išmokas mokėti ūkininkams jiems nepateikus paraiškos. Identifikuoti ūkininkų laukų būklę, sužinoti, kaip ūkininkai laikosi įsipareigojimų, galima naudojant registrų duomenis bei gaunant palydovo „Sentinel“ žemės būklės nuotraukas. Tai ženkliai sumažina administracinę naštą ūkininkams.
 
„Ūkininkui neturėtų rūpėti paraiškos teikimo procedūros bei kiti su žemės ūkio veikla nesusiję reikalai. Jam svarbu netrukdomai dirbti“, – pristatydamas naujoves pabrėžė agentūros vadovas Erikas Bėrontas.
 
Taip pat pranešimus konferencijoje skaitė Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) bei NMA atstovai.
 
ŽŪIKVC atstovas Martynas Rimgaila informavo, kad 2017 m. buvo deklaruota 2,895 mln. ha ploto, paraiškas pateikė apie 130 tūkst. pareiškėjų. Išlieka ankstesnių metų tendencija – pareiškėjų skaičius mažėja. Nors iki praėjusių metų deklaruotas plotas nuolat didėjo, šiais metais jis nežymiai sumažėjo. Tuo tarpu pareiškėjų, siekiančių susietosios paramos už pieninius bulius, pienines ožkas, mėsines avis, mėsinius galvijus, padaugėjo.
 
NMA Žemės ūkio departamento direktorė Enrika Raibytė pristatė išmokų už 2017 m. deklaruotus plotus ir gyvulius mokėjimo tvarką. Avansines išmokų mokėjimui jau pasirengta – nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. planuojama avansu paramą išmokėti 99 proc. pareiškėjų. Reikalavimų besilaikančius ūkininkus turėtų pasiekti 225 mln. Eur avansinių tiesioginių išmokų. Nuo gruodžio 1 d. bus mokama likusi išmokų dalis bei parama pagal daugelį su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių.
 
NMA Kontrolės departamento atstovas Martynas Ručinskas pristatė patikrų aktualijas. Vis daugiau patikrų atliekama nuotoliniu būdu, naudojant „Sentinel“ palydovo nuotraukas. Šiais metais nuotolinėms patikroms atrinkta 88 proc. visų plotinių patikrų. Remiantis ES reglamento nuostatomis, išmokos galės būti mokamos tik tada, kai valstybė narė užbaigs tikrinti atitiktį paramos skyrimo sąlygoms. Kontrolės departamento specialistai jau atliko visas reikalingas patikras, kad avansinės išmokos pagal nustatytas paramos schemas pasiektų 2017 m. paraiškas pateikusius ūkininkus.
 
Žemės ūkio ministerijos atstovas Antanas Karbauskas konferencijos dalyvių diskusijoms pristatė numatomas 2018 m. naudmenų deklaravimo naujoves. Aktyviose diskusijose savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovų, socialinių partnerių pareikštos nuomonės pasitarnaus teisės aktų tobulinimui.
 
NMA dėkoja renginio dalyviams už nuomones ir pasiūlymus, kurie prisideda prie administravimo proceso tobulinimo bei agentūros strateginio tikslo įgyvendinimo – skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius.
 
Konferencijos pranešimai:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 20 d. 14:42