Tikslas – padėti ir patarti žemdirbiui, o ne bausti jį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.20

Tikslas – padėti ir patarti žemdirbiui, o ne bausti jį

Tikslas – padėti ir patarti žemdirbiui, o ne bausti jį
Administracinės naštos mažinimas ūkininkams – vienas iš Žemės ūkio ministerijos prioritetų. Siekiama ne tik paprastinti žemdirbius kontroliuojančių institucijų veiklą, bet ir mažinti patikrų skaičių. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis kartu su Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais diskutavo apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, patikrų optimizavimą gaunantiems susietąją paramą už pienines karves, mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas.
 
Centrinė ašis, apie kurią sukasi visas patikrų mechanizmas, yra Nacionalinė mokėjimo agentūra. Kartu su ja patikras atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba ir VšĮ „Ekoagros“.
 
Susitikime akcentuota, kad pas tuos ūkininkus, kurie atsakingai stengiasi vykdyti įsipareigojimus, turėtų lankytis kuo mažiau tikrintojų. Patikrų turėtų būti mažiau ir fiziškai jos turėtų vykti tik tuomet, kai to neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu. Labai svarbu, kad ne tik sumažėtų fizinių patikrų skaičius, bet ir patys kontrolės mechanizmai taptų skaidresni, paprastesni ir efektyvesni, reikalavimai – aiškiai suprantami ne tik patikras vykdantiems inspektoriams, bet ir žemdirbiams.
 
Būtina suvienodinti ir skirtingų institucijų informacines sistemas, sukurti vieningą duomenų bazę. Specialistai sutarė, kad reikia didinti NMA Agro programėlės funkcionalumą, ją panaudojant duomenims įvesti ir persiųsti.
 
Visi šie pakeitimai padėtų greičiau apdoroti duomenis, anksčiau išmokėti išmokas ir mažinti administravimo kaštus. O svarbiausia  – ūkininkai negaištų laiko ir galėtų jį skirti būtiniems ūkio darbams.
 
Susitikimo dalyviai sutarė, kad visi veiksmai, mažinantys administravimo naštą, turi užtikrinti, kad neliktų spragų galimam piktnaudžiavimui, tačiau kontrolė ir reikalavimų laikymasis turi išlikti.
 
Daugelis administracinės naštos mažinimo pasiūlymų jau yra taikomi, kitais metais administracinė našta bus mažinama dar labiau.
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 20 d. 08:26