Tikrintojai vyksta į ūkius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.20

Tikrintojai vyksta į ūkius

Tikrintojai vyksta į ūkius
Kitą savaitę prasidėsiančių patikrų metu bus tikrinama, kaip pareiškėjai, pretenduojantys gauti susietąją paramą už ūkinius gyvulius, laikosi įsipareigojimų. Šiuo tikslu Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai planuoja aplankyti apie 1 800 Lietuvos ūkių.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai patikras ūkiuose atlieka visus metus, bet dažniausiai – vasarą ir rudenį. Artimiausiu metu specialistai vyks į ūkius patikrinti, kaip pareiškėjai laikosi susietosios paramos už laikomus ūkinius gyvūnus reikalavimų.
 
Primename, kad susietoji parama mokama už valdoje išlaikytas ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų bei Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas, ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius. Šie gyvuliai turi būti Ūkinių gyvūnų registre užregistruoti iki einamųjų metų spalio 31 d. Parama negali būti skiriama už didesnį gyvulių skaičių, nei yra įregistruota centrinėje duomenų bazėje.
 
Patikros rezultatai lemia galutinę išmokos sumą
 
Patikrų ūkiuose metu tikrinama, ar gyvuliai turi ausų įsagus, be to, sutikrinami kiekvieno gyvulio ausų įsagų numeriai. Tam, kad NMA Kontrolės departamento specialistai galėtų patikrinti ausų įsagų numerius ir galėtų tiksliai identifikuoti gyvulį, pareiškėjai turi užtikrinti tinkamas sąlygas: gyvulius atskirti grupėmis ar juos suvaryti į užtvarus ir pan.
 
Galvijai ir avys turi būti ženklinami įsegant po vieną dviejų dalių įsago dalį į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu. Pažymėtina, kad gyvulių prieauglis turi būti paženklintas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo. Pametęs ausies įsagą gyvulys turi būti vėl paženklintas tokiu pat įsagu. Apie naują gyvūno ženklinimą būtina informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.
 
Verta paminėti, kad patikrų ūkiuose metu tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti (deklaruotas pasėlis, plotas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų vykdymas).
 
Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros rezultatus. Valdos valdytojui ar partneriui neleidus atlikti patikros vietoje, siekiant suskaičiuoti laikomus ūkinius gyvūnus arba nesudarius kitų patikrai atlikti tinkamų sąlygų, išmokos nebus mokamos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 20 d. 09:16