Tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.08

Tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai

Tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai
Atkreipiame dėmesį į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimus, kurie itin aktualūs artėjant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui.
 
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia – balandžio 11 d. Paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones ūkininkai galės teikti iki birželio 6 d. Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną  tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.
 
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti š. m. kovo 30 d. (Nr. 3D-175). Atkreipiame dėmesį į pagrindinius taisyklių pakeitimus.
 
Griežtesnė pievų priežiūra – privalu pildyti žurnalą
 
Pievas deklaruojantys pareiškėjai, nelaikantys ūkinių gyvūnų arba jų laikantys mažiau nei 0,3 SG deklaruojamam pievos hektarui, privalės pievas nušienauti ne mažiau kaip 2 kartus sezono metu: pirmą kartą – iki liepos 1 d., antrą kartą – nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d. Taip pat taisyklėse nustatyta sustiprinta deklaruojamų pievų plotų priežiūros kontrolė.
 
Pareiškėjai privalės pildyti „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą“ (pavyzdinė forma pateikta deklaravimo taisyklių priede). Pažymėtina, kad pievų tvarkymo darbai turi būti užregistruoti žurnale per tris darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki patikros vietoje atlikimo dienos. Nors vizualiai deklaruojamas pievos laukas bus nušienautas ir sutvarkytas, tačiau jei trūks įrašo apie vieną iš šienavimų arba apskritai įrašų nebus, šienavimo reikalavimas šiam laukui bus laikomas neįvykdytu.
 
Tuo tarpu pareiškėjams, kurių deklaruojami pievų plotai būtini gyvuliams ganyti, t. y. jie einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ne mažiau kaip 0,3 SG  viename hektare, pievų priežiūros terminas yra rugpjūčio 31 d. Po šio termino privalu aptikti žolėdžių ūkinių gyvūnų buvimo ir ganymo požymius. Jeigu kai kuriuose laukuose nebus ganoma, juos būtina nušienauti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Šiems pareiškėjams „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ pildyti nereikia.
 
Pareiškėjams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas ir už tuos pačius plotus paramą pagal KPP priemones „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, taikomi šių priemonių paramos reikalavimai, todėl tokiuose plotuose būtina laikytis numatyto šienavimo termino, gyvulių ganymo reikalavimų ar kt.
 
Kiti taisyklių pakeitimai
 
Tiesioginių išmokų taisyklių klasifikatorius išleistas nauja redakcija, todėl deklaruojantieji žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus turėtų naudotis naujuoju klasifikatoriumi.
 
Žolinių azotą kaupiančių augalų (deklaruotinų kodais: DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER) mišinys su kitomis žolėmis (deklaruotinomis kodu GPŽ), kuriame vyrauja (sudaro daugiau nei 50 proc.) azotą kaupiantys augalai, turi būti deklaruojamas kodu ŽMI, o azotą kaupiantiems augalams nevyraujant – kodu GPŽ. Ankštinių (deklaruotinų kodais: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) augalų mišinys su kitais augalais (išskyrus žolinius augalus) turi būti deklaruojamas kodu BMI, jei azotą kaupiantys augalai yra vyraujantys, arba kodu NMI, jei azotą kaupiantys augalai nėra vyraujantys (sudaro mažiau nei 50 proc.). Mišiniai, kuriuos sudaro tik azotą kaupiantys augalai (klasifikatoriaus II ir III grupės augalai), turi būti deklaruojami kodu AKM.
 
Numatytos papildomos aktyvios veiklos pramoniniuose šiltnamiuose užtikrinimo priemonės, kai skiriama susietoji išmoka už daržovių auginimą uždarajame grunte. Per visą gamybinės veiklos laikotarpį bus privalu kiekvieną mėnesį (ne vėliau kaip iki 10 mėnesio dienos) Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti informaciją apie realizuotą produkciją.  NMA patikrinimų metu privalės įsitikinti, kad visame deklaruotame tinkamame paramai plote (uždarajame grunte) yra vykdoma gamybinė veikla.
 
Patikslintos versline sodininkyste ir uogininkyste užsiimančių pareiškėjų plotų deklaravimo nuostatos. Į verslinio sodo plotą, tinkamą paramai gauti, įtraukiamas iki 12 metrų, matuojant nuo vaismedžio kamieno, atstumas išilgai kraštinių (išorinių) sodo eilių, reikalingas sodo technikai pravažiuoti. Versliniuose soduose ir uogynuose esantys dirbtiniai tvenkiniai ir užuovėjinės juostos į tinkamą paramai plotą neįtraukiami. Sodininkyste ir uogininkyste užsiimantys pareiškėjai privalo sodų ir uogynų tarpueilius (jei juose yra pieva) sutvarkyti (nušienauti ar numulčiuoti) iki liepos 1 d.
 
Išplėtus ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) užskaitai taikomų elementų (medžių grupės ar miškeliai, tvenkiniai ir kūdros, palaukės, grioviai) sąrašą, taisyklėse atlikti būtini paaiškinamieji patikslinimai, kurie leis suprantamiau ir lengviau deklaruoti tokius elementus.
 
Mieli ūkininkai, pildydami žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaraciją, pažymėkite, jog norite gauti informaciją e. būdu, tada Jūsų paraiškos administravimas truks trumpiau ir parama pasieks greičiau!
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 24 d. 16:12