Tiesioginių išmokų skaičiavimas nuo 2012 m.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.06

Tiesioginių išmokų skaičiavimas nuo 2012 m.

Tiesioginių išmokų skaičiavimas nuo 2012 m.
Tiesioginių išmokų skaičiavimas nuo 2012 m.
 
Europos Komisijos sprendimu naujose Europos Sąjungos šalyse nuo 2012 m. keičiama tiesioginių išmokų skaičiavimo ir išmokėjimo tvarka: moduliuojamos (mažinamos) tiesioginės išmokos, finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), mažinamos ir papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (PNTI). EŽŪGF skiriamos sutaupytos lėšos vėliau bus naudojamos kaimo plėtros priemonėms finansuoti.
 
Išmokos mažinamos tik tam tikrais atvejais
 
Nuo 2012 m. bendra pagal pareiškėjo pateiktas paraiškas paramai gauti mokėtina tiesioginių išmokų, finansuojamų iš EŽŪGF* ir PNTI**, suma, viršijanti 5 000 EUR (17 263 Lt), mažinama 10 proc., o viršijanti 300 000 EUR (1 035 804 Lt), – dar 4 proc. Šiuos procentus atitinkančios sumos išskaičiuojamos iš PNTI išmokų.
 
Bendros tiesioginių išmokų, finansuojamų iš EŽŪGF, kurios turi būti skiriamos ūkininkui atitinkamais kalendoriniais metais, sumos, didesnės nei 300 000 EUR (1 035 804 Lt), kasmet nuo 2012 m. mažinamos (moduliuojamos) 4 proc.
 
Svarbu tai, kad minėtas procentinis išmokos mažinimas taikomas tik viršijančiai nustatytas reikšmes išmokos daliai.
 
* Finansuojamos iš EŽŪGF tiesioginės išmokos yra tiesioginių išmokų už plotus pagrindinė dalis, atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų bei specialioji parama už mėsinius galvijus bei mėsines avis.
** PNTI išmokomis, finansuojamomis iš nacionalinio biudžeto, laikomos šios išmokos: atsietosios PNTI už pasėlius, už galvijus, už karves žindenes, už paskerstus bulius,  išmokos už ėriavedes, išmokos už pieną.
 
Išmokų skaičiavimo pavyzdžiai
 
Bendra tiesioginių išmokų, finansuojamų iš EŽŪGF (TI), suma yra didesnė kaip 300 000 EUR. Tokiu atveju suma, viršijanti 300 000 EUR, mažinama 4 proc. Pavyzdžiui:
 1. Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus – 300 000 EUR
  Išmokos už baltąjį cukrų – 10 000 EUR
  Išmokos už mėsinius galvijus ir avis – 10 000 EUR
  Tiesioginių išmokų sumažinimas (moduliacija) – ((300 000 + 10 000 + 10 000) – 300 000) x 4 proc. = 800 EUR
  Galutinė apskaičiuota išmokų suma po sumažinimo (moduliacijos): 320 000 – 800 = 319 200 EUR
Jeigu TI ir PNTI išmokos sudaro mažesnę nei 5 000 EUR sumą, tai PNTI nemažinamas.
Jeigu TI ir PNTI suma didesnė nei 5 000 EUR, bet mažesnė nei 300 000 EUR, tai ši suma mažinama 10 proc., kurie išskaičiuojami tik iš PNTI. Pavyzdžiui:
 1. Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus – 20 000 EUR
  Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes – 6 000 EUR
  PNTI mažinimas – (20 000 + 6000 – 5 000) x10 proc. = 2 100 EUR
  Galutinė apskaičiuota išmokų suma po sumažinimo (moduliacijos): 20 000 + (6 000 – 2 100) = 23 900 EUR
Jeigu TI suma yra mažesnė nei 300 000 EUR, o TI ir PNTI suma didesnė nei 300 000 EUR, tai suma, viršijanti 5 000 EUR, mažinama 10 proc., kurie išskaičiuojami tik iš PNTI. Be to, PNTI suma, kuri kartu su TI suma viršija 300 000 EUR, mažinama 4 proc., kurie išskaičiuojami iš PNTI sumos. Pavyzdžiui:
 1. Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus – 280 000 EUR
  Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes – 40 000 EUR
  Atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną – 30 000 EUR
  PNTI mažinimas:
(280 000 + (40 000 + 30 000 – 5 000) x 10 proc.= 34 500 EUR
(280 000 + (40 000 + 30 000) – 300 000) x 4 proc.= 2 000 EUR
                Galutinė apskaičiuota išmokų suma po sumažinimo (moduliacijos):
280 000 + 40 000 + 30 000 – 34 500 – 2 000 = 313 500 EUR
 
Jeigu TI suma yra didesnė nei 300 000 EUR, o TI su PNTI suma yra didesnė nei 300 000 EUR, tai suma, viršijanti 5 000 EUR, mažinama 10 proc., kurie išskaičiuojami tik iš PNTI išmokų. Be to, PNTI suma, kuri kartu su TI suma viršija 300 000 EUR, mažinama 4 proc., kurie išskaičiuojami iš PNTI išmokų. TI suma, kuri viršija 300 000 EUR, mažinama 4 proc., kurie išskaičiuojami tik iš TI išmokų. Pavyzdžiui:
 1. Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus – 380 000 EUR
  Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes – 40 000 EUR
  Atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną – 30 000 EUR
  TI mažinimas: (380 000 – 300 000) x 4 proc. = 3 200 EUR
  PNTI mažinimas:
     (380 000 + (40 000 + 30 000) – 5 000) x 10 proc. = 44 500 EUR
     (40 000 + 30 000) x 4 proc. = 2 800 EUR (kadangi bendra suma yra 450 000  EUR
     (t. y. daugiau kaip 300 000 EUR), visa PNTI suma mažinama dar 4 proc.)
     Galutinė apskaičiuota išmokų suma po sumažinimo (moduliacijos):
     (380 000 – 3 200) + (40 000 + 30 000 – 44 500 – 2 800) = 399 500 EUR
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:38