Tiesioginių išmokų dydis ir jų skaičiavimas 2013 m.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.12.02

Tiesioginių išmokų dydis ir jų skaičiavimas 2013 m.

Tiesioginių išmokų dydis ir jų skaičiavimas 2013 m.
Lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas pagrindinės išmokos už plotus dydis. Už 2013 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus bus mokama 451,72 Lt už vieną hektarą.
 
Avansinės išmokos dalies (200 Lt už ha) iki lapkričio pabaigos sulaukė 83 503 pareiškėjai – jau išmokėta apie 380,38 mln. Lt. Avansai buvo mokami atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos nustatytus prioritetus, o jų mokėjimo terminas baigėsi lapkričio 30 d. Antrasis išmokų už deklaruotus plotus mokėjimo etapas baigsis 2014 m. birželio 30 d. Iki šios datos paramos turėtų sulaukti visi pareiškėjai, kurių paraiškose nenustatyta neatitikimų ir yra atlikti reikiami patikrinimai.
 
Norintiesiems apskaičiuoti skirtiną paramos sumą primename, kad nuo 2012 m. taikoma tiesioginių išmokų moduliacija. Jei bendra apskaičiuota pagrindinės išmokos, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų bei tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus bei mėsines avis suma viršija 300 000 EUR (1 035 840 Lt), nurodytą sumą viršijanti išmokų dalis bus mažinama 4 proc.
 
Taip pat nuo 2012 m. taikomas papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (PNTI) mažinimas. Jeigu pagal pareiškėjo paraiškas paramai gauti apskaičiuotų tiesioginių išmokų, finansuojamų iš EŽŪGF* ir PNTI**, suma yra didesnė kaip 5 000 EUR (17263,4 Lt), PNTI mažinamos 10 proc. visos 5000 EUR (17263,4 Lt) viršijančios sumos.  Papildomai taikomas dar 4 proc. mažinimas, jei bendra EŽŪGF ir PNTI suma viršija 300 000 EUR (1 035 840 Lt), bet mažinama tik viršijanti 300 000 EUR dalis, kurią sudaro PNTI. Atkreiptinas dėmesys, jog nuo 2013 m. papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos vadinamos pereinamojo laikotarpio nacionaline parama.
 
Nuo šių metų visoms Europos Sąjungos narėms taikoma dar viena finansinė priemonė, kuri vadinama finansine drausme. Jei pareiškėjui apskaičiuota bendra pagrindinės išmokos, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų bei tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus bei mėsines avis suma viršija 2 000 EUR (6 905 36 Lt) ribą, tai šią sumą viršijanti dalis mažinama 2,45 proc.
 
Mokėtinas tiesiogines išmokas už 2013 m. deklaruotus plotus pareiškėjai gali apskaičiuoti  skaičiuokle, kuri sukurta atsižvelgiant į taikomas finansines priemones.
 
Skaičiuoklę rasite internetiniame puslapyje www.paramakaimui.lt (Pradžia / Paramos gavimo žingsniai / Išmokų už deklaruotus plotus skaičiuoklės).
 
* Finansuojamos iš EŽŪGF (Europos žemės ūkio garantijų fondas) tiesioginės išmokos yra tiesioginių išmokų už plotus pagrindinė dalis, atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų bei specialioji parama už mėsinius galvijus bei mėsines avis.
 
** PNTI (papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos) išmokomis, finansuojamomis iš nacionalinio biudžeto, laikomos šios išmokos: atsietosios PNTI už pasėlius, už galvijus, už karves žindenes, už paskerstus bulius,  išmokos už ėriavedes, išmokos už pieną.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:15