Teks pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.08.10

Teks pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus

Teks pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) informuoja, kad pareiškėjai, pretenduojantys gauti tiesiogines išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, tam tikrais atvejais turės pateikti ne tik šių plotų dirbimo faktą įrodančius dokumentus, bet ir dokumentus, patvirtinančius paraiškoje deklaruotos žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais).
 
Šiuos dokumentus pateikti reikės tuomet, jei NMA, administruodama tiesioginėms išmokoms gauti pateiktas paraiškas, nustatys, jog tą patį plotą deklaravo du ar daugiau pareiškėjų. NMA, remdamasi persidengiančio ploto žemės sklypo planu ir pareiškėjų pateiktais žemės valdymo teisę patvirtinančiais dokumentais, galės nustatyti, ar pareiškėjai teisėtai deklaravo minėtus plotus. Jeigu pareiškėjų pateikti dokumentai nepadės išspręsti neteisingo deklaravimo klausimų, NMA specialistai atliks deklaruotų plotų patikrą vietoje. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas minėtos veiklos faktas. Nustačius, kad pareiškėjas deklaravo plotus, kuriuose neužsiima žemės ūkio veikla, bus taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.
 
Žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus pateikti teks ir tais atvejais, jei naudmenų ar kitų plotų nedeklaravęs, tačiau jų nuosavybės ar valdymo teisę turintis asmuo pateiks NMA informaciją apie pareiškėją, kuris neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus. Jei pareiškėjas iki išmokų mokėjimo pabaigos įrodys, kad deklaruotuose plotuose užsiėmė žemės ūkio veikla, o žemės nuosavybės ar valdymo teisę patvirtins atitinkamais dokumentais, išmokos jam bus mokamos bendra numatyta tvarka. Tuo tarpu patikros metu nustačius ploto deklaravimo pažeidimų, pareiškėjui bus taikomos sankcijos arba parama išvis nemokama.
 
Primename, kad informaciją apie asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą, galimus piktnaudžiavimo atvejus, siekiant neteisėtai pasisavinti paramos lėšas, informaciją anonimiškai galima pateikti visą parą veikiančiu NMA „Pasitikėjimo linijos“ telefonu 8 5 260 7901 arba elektroniniu būdu užpildant lentelę, esančią interneto puslapyje www.nma.lt, skiltyje „Pasitikėjimo linija“. Informaciją pateikusio asmens duomenų konfidencialumas garantuojamas.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:13