Teisingai užpildytos paraiškos – greičiau patvirtinta parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.29

Teisingai užpildytos paraiškos – greičiau patvirtinta parama

Teisingai užpildytos paraiškos – greičiau patvirtinta parama
Nuo rugsėjo 1 d. bus priimamos paraiškos verslo vystymo kaime projektams remti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ bus priimamos iki spalio 31 d. Tam, kad paraiškų vertinimas vyktų sklandžiau, jas reikia pildyti labai atidžiai ir nedaryti klaidų, kurios pailgina paraiškų vertinimo procesą.
 
Būtina pateikti visus dokumentus
 
Agentūros specialistai, vertinantys verslo projektų paraiškas, nurodė dažniausiai paraiškose pasitaikančias klaidas.
 
Viena iš jų – pareiškėjai su paraiška nepateikia visų būtinų dokumentų. Primintina, kad rudenį teiksiantys paraiškas verslo kaime atstovai kartu su paraiška, be kitų reikalingų dokumentų, būtinai pateiktų:
 
  • visus finansinių ataskaitų rinkinius;
  • bendraturčių sutikimą investuoti į jiems kartu su pareiškėju priklausantį turtą (kai nekilnojamasis turtas valdomas kartu su bendraturčiais);
  • papildomus dokumentus, kai planuojamos statybos, pavyzdžiui, aiškinamuosius raštus, sklypų planus, statybų ar infrastruktūros vertės skaičiavimus ir kt.;
  • visus kiekvienos išlaidos būtinus komercinius pasiūlymus.
 
Dokumentus reikia pildyti labai atidžiai
 
Dažnai pateikiami ne tie arba neteisingai užpildyti dokumentai. Pagal įgyvendinimo taisykles teikiantiems paraišką labai svarbus jų įmonės dydis (parama teikiama mažoms arba labai mažoms įmonėms), tačiau dažnai pateikiami duomenys verčia stabdyti vertinimą, nes įmonės dydį pagrindžiantys dokumentai būna netikslūs – netiksliai užpildytos smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracijos, „Vienos įmonės“ deklaracijos, o pateikiami duomenys nesutampa su esančiais viešuosiuose registruose.
 
Atidžiai turėtų būti pildomas ir verslo planas, kuris dažniausiai pateikiamas neišsamus, duomenys verslo plane nesusieti su duomenimis finansinėse prognozėse, o duomenys finansinėse ataskaitose nesutampa su duomenimis viešuosiuose registruose.
 
Faktai pateikti, o pagrindimai - ne
 
Dar vienas taisyklių reikalavimas – užtikrinti projekto finansavimo šaltinius, pagrįsti nuosavų ar skolintų lėšų turėjimą. Tačiau tai objektyviai įvertinti ne visada lengva, nes dažnai nuosavų lėšų suma neužtikrinama tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis, kai nepateikiami banko sąskaitų išrašai, o skolintos lėšos lieka nepagrįstos pateikus netikslius paskolos galimybę užtikrinančius raštus.
 
Kuriant verslą ir teikiant paraišką, būtina užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projektą, būtų valdomas pareiškėjo teisėtais pagrindais ne trumpiau kaip 10 metų nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Todėl, jei minėtą turtą planuojama nuomotis, nuomos ar panaudos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui ir įregistruota VšĮ Registrų centre. Tačiau neretai pasitaiko, kad šių reikalavimų nepaisoma – nuomos ar panaudos sutartys sudaromos trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui ir (arba) nėra įregistruotos VšĮ Registrų centre.
Vertintojams iškyla problemų net ir tada, kai nekilnojamasis turtas valdomas, remiantis paraiškos informacija, pareiškėjo nuosavybės teise, – būna atvejų, kad įmonės buveinė nevaldoma teisėtais pagrindais, t. y. pareiškėjui – juridiniam asmeniui – nekilnojamasis turtas nepriklauso, o yra, pavyzdžiui, pareiškėjo akcininkų – ne pačios įmonės – nuosavybė.
 
Teikdami komercinius pasiūlymus pareiškėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į pateiktą informaciją juose – dažnai komerciniuose pasiūlymuose nenurodyti planuojamos įsigyti įrangos techniniai parametrai. Taip pat būna, kad pateikiamuose 3 komerciniuose pasiūlymuose nurodyti parametrai labai skiriasi, todėl neaišku, kokią įrangą planuojama pirkti. Bet kokiu atveju pareiškėjo dar kartą prašoma pateikti ne mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais.
 
Vertinimo laiką galima sutrumpinti
 
Dėl visų nurodytų ir daugelio kitų panašių atvejų NMA specialistai privalo rašyti pareiškėjams paklausimus ir prašyti pateikti naujus ar patikslinti turimus dokumentus. Pasitaiko, jog dalies pagrindžiančių dokumentų pareiškėjas negali pateikti, nes neatitinka kurio nors įgyvendinimo taisyklių kriterijaus, – jų ilgai vertintos paraiškos galiausiai įvertinamos neigiamai. Dažniausiai paraiškos atmetamos, nes:
  • nebūna užtikrinta nekilnojamojo turto nuosavybė;
  • neįrodoma, jog pareiškėja – įmonė – yra maža arba labai maža;
  • nebūna užtikrintas projekto finansavimo šaltinis.
Tam, kad paraiškų vertinimas būtų sklandesnis, greitesnis, o tiek teikiantiems paraiškas, tiek jas vertinantiems nereikėtų plušėti labai ilgai, pareiškėjams rekomenduojama atidžiai skaityti priemonės įgyvendinimo taisykles, įsigilinti į jose nurodytus reikalavimus gauti paramą bei pateikti tiksliai užpildytą ir sukomplektuotą paraišką.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 30 d. 09:29