Teikti dokumentus per ŽŪMIS – greičiau ir patogiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.29

Teikti dokumentus per ŽŪMIS – greičiau ir patogiau

Teikti dokumentus per ŽŪMIS – greičiau ir patogiau
Pareiškėjus ir paramos gavėjus raginame teikti paraiškas, mokėjimo prašymus ir kitus dokumentus elektroniniu būdu – per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) bei drąsiai ja naudotis.
 
Per ŽŪMIS – mokėjimo prašymai pagal daugelį priemonių
 
Mokėjimo prašymus ir projektų įgyvendinimo ataskaitas paramos gavėjai gali teikti per ŽŪMIS pagal didžiąją dalį investicinių Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonių ir veiklos sričių, tarp jų – pagal veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ ir kitas. Paramos gavėjai turėtų įvertinti galimybę neapsisunkinant pateikti dokumentus, t. y. jie gali tai daryti nevykdami į teritorinį skyrių, o būdami namuose ar bet kurioje kitoje vietoje, kur yra kompiuteris ir internetas.
 
Labai svarbus ŽŪMIS privalumas teikiant mokėjimo prašymą – sistemoje esančioje mokėjimo prašymo formoje iš karto būna išvardytos patvirtintos išlaidos ir skirta paramos suma. Taip neleidžiama padaryti klaidos ir prašyti daugiau paramos, nei buvo skirta, tuo tarpu pildant popierinį mokėjimo prašymą tenka išlaidas ir sumas suvesti patiems, vadovaujantis iš agentūros gautais sprendimais ir kita informacija. Savarankiškai pildant popierines dokumentų formas didėja klaidų tikimybė, dėl to mokėjimo prašymai dažnai vertinami žymiai ilgiau.
 
Paraiškų teikimas elektroniniu būdu
 
Šiuo metu renkamos paraiškos pagal kelias KPP veiklos sritis, iš kurių per ŽŪMIS priimamos paraiškos pagal veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Pagal šias veiklos sritis projektus ketinantys įgyvendinti pareiškėjai turi galimybę teikti paraiškas arba ir per ŽŪMIS, ir teritoriniuose skyriuose, arba tik per ŽŪMIS.
 
Primename, kad fiziniai asmenys elektroniniu būdu dokumentus gali teikti tik patys, o juridiniai asmenys – tik per įgaliotą fizinį asmenį. Kadangi sistema susieta su kai kuriais viešaisiais registrais, tad tam tikri duomenys sistemoje atsiras automatiškai. O jei pareiškėjas yra arba buvo paramos gavėju pagal kitas investicines ar kompensacines priemones, naujai pildydamas paraišką, tam tikrus duomenis galės rinktis iš NMA turimų duomenų. Informaciją apie užpildytą paraišką, jos būseną – ar ji vertinama / įvertinta, – galima sekti sistemoje, o, esant reikalui, galima atsispausdinti ir paraiškos išklotinę.
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.
 
Iškilus klausimų dėl paraiškos formos pildymo ar kitų sistemos problemų, siūlome pasinaudoti pagalbos skiltimi ŽŪMIS paslaugų gavėjo portalo pagalba, kuri atidaroma paspaudus dešiniajame ekrano kampe esančią piktogramą „Pagalba“. Jei ŽŪMIS naudotojai neranda reikiamos pagalbos šioje skiltyje, rekomenduojama skambinti į NMA telefonais: (8 5) 252 6999 arba 1841, ir dėl iškilusių klausimų pasikonsultuoti su NMA specialistais.
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 29 d. 11:14