Teikiantiems paraiškas modernizuoti žemės ūkio valdas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.26

Teikiantiems paraiškas modernizuoti žemės ūkio valdas

Teikiantiems paraiškas modernizuoti žemės ūkio valdas
Nuo rugsėjo pradžios paraiškas gali teikti norintys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) jau pateikta nemažai paraiškų, o atlikusi jų administracinį tikrinimą, agentūra nori atkreipti dėmesį, kokių klaidų pareiškėjai turėtų vengti, kad paraiškos būtų tinkamai sukomplektuotos ir greičiau įvertintos.
 
Pareiškėjai, teikdami paraiškas dėl žemės ūkio valdų modernizavimo, kartu dažnai pateikia tik vieną arba du komercinius pasiūlymus, tačiau priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta kitaip. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjai NMA turi pateikti po 3 iš skirtingų tiekėjų gautus kiekvienos investicijos komercinius pasiūlymus. Jei pateikiama mažiau pasiūlymų, NMA specialistai priversti prašyti atsiųsti papildomus dokumentus, todėl paraiškos vertinimo procesas užtrunka.
 
Kitas dažnas atvejis, į kurį būtina atkreipti dėmesį teikiant komercinius pasiūlymus, – komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodyti lygiaverčiai išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai, kuriais pagrindžiama visa pareiškėjo prašoma paramos suma. Tai reiškia, kad visuose 3 komerciniuose pasiūlymuose investicijos techniniai parametrai turi būti lygiaverčiai, apibūdinantys tokią pačią investiciją.
 
Pareiškėjai taip pat turėtų žinoti, kad tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma iš 3 pateiktų komercinių pasiūlymų su lygiaverčiais techniniais parametrais pasirenkant mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją.
 
Taip pat primename, kad, pareiškėjai įsigydami prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia 58 000 Eur be PVM, arba darbus, kurių vertė nesiekia 145 000 Eur be PVM, teikdami paraiškas dėl žemės ūkio valdų modernizavimo ir kartu su jomis komercinius pasiūlymus, privalo iš anksto numatyti ir komerciniuose pasiūlymuose tiksliai nurodyti, kokių techninių parametrų, markės ir modelio bus planuojama įsigyti investicija, nes konkrečios techninės savybės – techniniai parametrai, markė ir modelis, – nurodytos mažiausią kainą siūlančio tiekėjo komerciniame pasiūlyme, bus įrašomos į pareiškėjui siunčiamą sprendimą dėl paramos skyrimo.
 
Būtent tokių parametrų, kokie įrašyti į sprendimą dėl paramos skyrimo, įrangą paramos gavėjas ir turėtų įsigyti. Pažymėtina, kad atnaujintos priemonės įgyvendinimo taisyklės numato, jog tais atvejais, kai išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai (markė ir modelis) neatitiks nurodytų pareiškėjui išsiųstame sprendime dėl paramos skyrimo, jos bus laikomos netinkamomis kompensuoti, t. y. parama už šias investicijas nebus teikiama.
 
Pažymėtina, jog minėta nuostata negalioja, jei perkamos investicijos, kurių vertė viršija nurodytas vertes – tokiais atvejais pirkimai turės būti atliekami vykdant pirkimų procedūras, aprašytas Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 26 d. 16:51