Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimui – valstybės parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.02.22

Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimui – valstybės parama

Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimui – valstybės parama
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-553 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą renginiams:
 
1. „Kaziuko mugė 2018“, kuri vyks Vilniuje š. m. kovo 2–4 dienomis, įrangos nuomos, transporto(nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 
2. „Kazimiero mugė 2018“, kuri vyks Kaune š. m. kovo 9–11 dienomis, įrangos nuomos, transporto(nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 
3. „Agrobalt 2018“, kuri vyks š. m. gegužės 24–26 dienomis Vilniuje, transporto (nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), įrangos nuomos, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo/registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 
4. Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, kuris vyks Vilniuje š. m. gegužės 22–27 dienomis, įrangos nuomos, transporto(nuomos, degalų, kelionės viešuoju transportu, išskyrus taksi paslaugas), komandiruočių, tradicinių amatų demonstravimo, dalyvavimo (ploto nuomos, dalyvavimo / registracijos mokesčio, vietos įrengimo) išlaidoms, numatytoms Taisyklių 13.2.2, 13.2.4, 13.2.6, 13.2.10 ir 13.2.11 papunkčiuose, finansuoti.
 
Žemės ūkio ministerija iš 2018 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 60 000 Eur.
 
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai B tautinio paveldo produktų kategorijai.
 
Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei visoms renkamoms paraiškoms skiriama bendra paramos suma, numatyta kvietime teikti paraiškas, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai:
 
1. vykstama į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvos (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
 
2. paraiška teikiama dalyvauti ilgą tradiciją turinčiuose, Lietuvos Respublikos mastu rengiamose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose („šv. Baltramiejaus mugė“, „Kaziuko mugė“, „Dainų šventė“, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, „Jūros šventė“, „Sostinės dienos“), kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
 
3. paraiška teikiama populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (tautinio paveldo produktai pagal Žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskirti šioms sritims: architektūra, tekstilė, interjeras, apavas, taikomasis ir paprotinis menas, namų apyvoka, darbo įrankiai ir reikmenys, apranga, karyba, muzikos instrumentai, susisiekimas, vaiko ugdymo priemonės, vokalinis muzikavimas, muzikavimas, švenčių organizavimas, maisto ruošimas, pastatų priežiūra, daugiaspalvė tapyba, taikomasis menas, higiena, žvejyba);
 
4. daugiau prisidedama nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);
 
5. paraiška gauti pagalbą pagal šias Taisykles teikiama pirmą kartą.
 
Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt. Paraiškas, užpildytas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir jų asociacijos, tradicinių amatų centrai, kurių viena iš veiklos sričių nurodyta Taisyklių 5.2 papunktyje.
 
Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. vasario 19 d. iki š. m. kovo 2 d., 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.
 
Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistės: Eglė Neniškienė tel. (8 5) 239 8479, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVnbGUubmVuaXNraWVuZUB6dW0ubHQiPmVnbGUubmVuaXNraWVuZUB6dW0ubHQ8L2E+:xx) ir Daiva Belevičienė tel. (8 5) 239 1269, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhaXZhLmJlbGV2aWNpZW5lQHp1bS5sdCI+ZGFpdmEuYmVsZXZpY2llbmVAenVtLmx0PC9hPg==:xx.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. vasario 22 d. 14:13