Tautinio paveldo veiklai finansuoti patvirtinta 183 tūkst. Eur pagalba
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.27

Tautinio paveldo veiklai finansuoti patvirtinta 183 tūkst. Eur pagalba

Tautinio paveldo veiklai finansuoti patvirtinta 183 tūkst. Eur pagalba
Nuo balandžio 6 d. iki gegužės 8 d. buvo renkamos paraiškos dėl pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti. Šiuo laikotarpiu buvo pateiktos 108 paraiškos, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) paramos gavėjais patvirtino 104 pareiškėjus.
 
Tautinio paveldo veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles pagalba gali būti skiriama kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikavimo išlaidas, A ir (ar) B tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje, tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai, tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.
 
Šių metų pavasarį pateiktose paraiškose dažniausiai buvo prašoma pagalbos dėl dalyvavimo renginiuose (kelionės bei nakvynės išlaidoms finansuoti vykstant į parodas, muges), taip pat buvo prašoma kompensuoti įrangos bei tautinio paveldo produkto ženklinimo išlaidas. NMA patvirtinto 104 paraiškas, kurių bendra prašoma suma sudaro beveik 184 tūkst. Eur.
 
Išlaidų kompensavimo tvarka
 
NMA, išmokėdama lėšas pagalbos gavėjams, taiko išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą.
 
Projektas turi būti įgyvendintas ir už jį atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., išskyrus projektus ar jų dalis, įgyvendinamus ir vykdomus nuo lapkričio 1 d. Paminėtu atveju projektų vykdytojai atsiskaito už patirtas išlaidas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.
 
Už patirtas išlaidas atsiskaitoma NMA pateikiant išlaidų pagrindimo suvestinę. Jei projekto dalis įgyvendinama po lapkričio 1 d., už projekto dalį, įgyvendintą iki spalio 31 d., atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., o už projekto dalį, įgyvendinamą po lapkričio 1 d., atsiskaitoma pateikiant antrą išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.
 
Išlaidas pagrindžiantys dokumentai
 
Kartu su išlaidų pagrindimo suvestinėmis teikiamos ataskaitos apie projekto įvykdymo rezultatus.
 
Jei projekto vykdytojas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, pateikiamas galutinių pagalbos gavėjų pasirašytas sąrašas, kuriame nurodomos jų vardas, pavardė / pavadinimas, tautinio paveldo produkto kategorija, renginiai, kuriuose jie dalyvavo, jiems skiriama pagalbos suma.
 
Jei buvo organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas dalyvių vardas, pavardė, užsiėmimas, adresas, telefonas) ir atspausdinta informacija, kad apie nemokamus edukacinius užsiėmimus 2 savaitės iki jo pradžios buvo pateikta informacija interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt.
 
Išlaidų pagrindimo suvestinės su pridėtais reikalingais dokumentais NMA teikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 27 d. 14:46