Tautinio paveldo puoselėtojams artėja terminas pateikti išlaidų pagrindimo dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.10.03

Tautinio paveldo puoselėtojams artėja terminas pateikti išlaidų pagrindimo dokumentus

Tautinio paveldo puoselėtojams artėja terminas pateikti išlaidų pagrindimo dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) primena, kad paramos gavėjai, vykdantys projektus pagal valstybės finansuojamą priemonę ,,Parama tautiniam paveldui“ (toliau –Priemonė), turi pateikti išlaidų pagrindimo suvestinę iki spalio 31 d. Projektų vykdytojai, kurie numatę projektus ar jų dalis įgyvendinti nuo lapkričio 1 d., už patirtas išlaidas turi atsiskaityti iki gruodžio 30 d.
 
Už patirtas išlaidas atsiskaitoma pateikiant NMA išlaidų pagrindimo suvestinę, kurios formą galima rasti čia. Pateikdamas išlaidų pagrindimo suvestinę, projekto vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą. Jei projekto dalis įgyvendinama po lapkričio 1 d., už projekto dalį, įgyvendintą iki spalio 31 d., atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo suvestinę iki spalio 31 d., o už projekto dalį, įgyvendinamą po lapkričio 1 d., atsiskaitoma pateikiant antrą išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki gruodžio 30 d. 
 
Pareiškėjo pasirašytos išlaidų pagrindimo suvestinės NMA teikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. El. paštu teikiamos išlaidų pagrindimo suvestinės (DOC arba DOCX formatu) turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Išlaidų pagrindimo suvestinės, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos el. paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad kartu su išlaidų pagrindimo suvestine turi būti pateikti šie dokumentai:
  • ataskaita apie projekto įvykdymo rezultatus;
  • tuo atveju, kai projekto vykdytojas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, turi būti pateikiamas galutinių pagalbos gavėjų pasirašytas sąrašas, kuriame nurodomas jų vardas, pavardė / pavadinimas, tautinio paveldo produkto kategorija, renginiai, kuriuose jie dalyvavo, jiems skiriama pagalbos suma;
  • tais atvejais, kai buvo organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, turi būti pateikiami kiekvieno edukacinio užsiėmimo dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas dalyvių vardas, pavardė, užsiėmimas, data, trukmė, adresas, telefonas) bei atspausdinta informacija, kad apie nemokamus edukacinius užsiėmimus 2 savaitės iki jų pradžios buvo pateikta informacija interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt;
  • jei tradicinis amatas buvo demonstruojamas parodoje, mugėje ir (arba) kitame viešajame renginyje, turi būti pateikiamas renginio organizatoriaus išduotas tradicinio amato demonstravimą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodytas amatą demonstravęs tradicinis amatininkas, amato demonstravimo data ir renginio pavadinimas;
  • dokumentų, įrodančių, kad buvo dalyvauta parodoje, mugėje ar kitame viešame renginyje (leidimai prekybai, sutartys, padėkos ar pan.), kopijos, jei projekto vykdytojas prašo kompensuoti Priemonės įgyvendinimo taisyklių 11.2.1–11.2.3 papunkčiuose numatytas išlaidas, tačiau neprašo kompensuoti Priemonės įgyvendinimo taisyklių 11.2.4 papunktyje numatytų išlaidų.
Pažymėtina, kad visi kartu su išlaidų suvestine teikiami dokumentai yra nurodyti suvestinės formos III punkte „Pateikiami dokumentai“. Išsamiai bei teisingai užpildyti dokumentai turi būti parašyti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu, pasirašyti pagalbos gavėjo, o dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos ir jų tikrumas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. spalio 3 d. 10:04