Tarptautinį kovos su pirkimų pažeidimais projektą vainikavo svarbus dokumentas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.17

Tarptautinį kovos su pirkimų pažeidimais projektą vainikavo svarbus dokumentas

Tarptautinį kovos su pirkimų pažeidimais projektą vainikavo svarbus dokumentas
Beveik prieš metus, birželio mėn., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko pirmasis susitikimas pagal projektą „Kovos su sukčiavimu pirkimuose veiksmų stiprinimas“ (Strengthening actions to fight frauds in procurement), kurio tikslas kovoti su vykdomų pirkimų pažeidimais. Šių metų gegužę Rumunijoje vykusioje konferencijoje projekto lyderiai, Italijos delegacija, pristatė projekto rezultatą – vadovą, kuriame apžvelgiamos skirtingų valstybių narių pirkimų patirtys, susijusios su pažeidimais.
 
Beveik metus kurtame vadove pateikiamos ir analizuojamos pirkimų etapo pažeidimų rizikos, rizikų identifikavimas ir valdymas, supažindinama su šalių naudojamomis sistemomis, pateikiamos problemos, su kuriomis susidūrė mokėjimo agentūros, šių problemų galimi sprendimo būdai. Projekte dalyvavo, savo patirtimi dalijosi ir vadovą kūrė Lietuvos, Estijos, Austrijos ir Italijos mokėjimo agentūrų atstovai.
 
NMA dar projekto pradžioje dalyvius supažindino su naudojama pažangia e. pirkimų sistema, pristatė šios sistemos efektyvumą, rizikų vertinimo eigą, rizikos faktorius, galimybę potencialiems tiekėjams susipažinti su perkamų investicijų specifika, taip pat galimybe sistemoje teikti paklausimus ir kt.
 
Taip pat NMA pasidalijo praktika, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi kaštų–naudos principo, pažymėdama, jog esminė pirkimų problema yra ta, kad atliekant pirkimus nenustatoma pažeidimų, kadangi investicijos dar realiai neįgyvendintos, tačiau, kai jos patikrinamos projekto įgyvendinimo vietoje, kyla įtarimų, kad investicijų įsigijimo kainos gali būti dirbtinai padidintos. Kaštų–naudos principo laikymasis yra itin svarbus – tai akcentavo ir Europos Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje Nr. 22/2014, atkreipdami dėmesį į tai, jog valstybių narių kompetentingos institucijos neužtikrino finansuojamų projektų kainų realumo ir pagrįstumo.
 
Projekto dalyviai teigiamai įvertino NMA esančią „Pasitikėjimo liniją“. NMA atstovams pristačius statistiką apie „Pasitikėjimo linijos“ veiksmingumą (2015–2018 m. buvo gauta beveik 9 tūkst. pranešimų), projekto dalyviai įsitikino, kad šis įrankis prisideda prie skaidresnės Europos Sąjungos paramos administravimo ir kontrolės.
 
Kviečiame susipažinti su projekto „Kovos su sukčiavimu pirkimuose veiksmų stiprinimas“ praktiniu vadovu, kuriame pateiktos Lietuvos, Estijos, Austrijos bei Italijos mokėjimo agentūrų įžvalgos ir patirtis, jį galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 19 d. 13:04