Svečiuose – kolegos iš Kroatijos mokėjimo agentūros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.01.23

Svečiuose – kolegos iš Kroatijos mokėjimo agentūros

Svečiuose – kolegos iš Kroatijos mokėjimo agentūros
Š.m. sausio 14-17 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) su mokomuoju vizitu lankėsi delegacija iš Kroatijos žemės ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros agentūros.
 
Kroatija, 2013 m. liepos 1 d. papildžiusi ES šalių narių gretas, nėra naujokė, įgyvendinant  ES programas. Šalis sukaupė tam tikrą patirtį, įgyvendindama ES IPARD programą (Instrument for Pre-accession Assistance in Rural Development), tad nenuostabu, kad Kroatijos agentūros atstovus labai domino mūsų patirtis ir išmoktos pamokos, įgyvendinant ne tik priešįstojiminę SAPARD programą, turinčią tam tikrų panašumų su IPARD, tačiau  taip pat įgvendinant paskesnių finansinių laikotarpių programas: Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 m. planą, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą. Svečiai taip pat buvo supažindinti ir su mūsų pasirengimu naujajam 2014-2020 m. laikotarpiui.  
 
Vizito metu svečiai domėjosi ES remiamais investiciniais projektais ir jų administravimo bei kontrolės ypatumais,  susipažino su kaimo bendruomenėms skirtais projektais pagal Leader programą. Kroatams buvo įdomi NMA patirtis taip pat ir žmogiškųjų resursų valdymo srityje. Viešėdama Lietuvoje Kroatijos delegacija  išvyko į Trakų rajoną, kur turėjo galimybę tiesiogiai pamatyti įgyvendintus projektus bei pabendrauti su paramos gavėjais: tai kaimo turizmo objektas  „Riterio krantas“ ir Trakų vietos veiklos grupės įgyvendinti kaimo infrastruktūros objektai. Paskutiniąją viešnagės Lietuvoje dieną kroatai domėjosi, kaip NMA nustatomi ir vertinami pažeidimai, susiję su ES remiamais investiciniais projektais, susipažino su mokėjimo prašymų administravimo tvarka bei su priemonėmis, kurių imasi NMA, siekdama sumažinti atliekamos kontrolės kaštus.
 
Su Kroatijos mokėjimo agentūra mes bendradarbiaujame jau ne pirmus metus: TAIEX programos rėmuose 2011 m. pas mus lankėsi Kroatijos žemės ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros ministerijos atstovai, kurie domėjosi, kaip Lietuvoje vyksta mažiau palankių ūkininkauti teritorijų priemonės administravimas; 2013 -2014 m. Zagrebe lankėsi viešųjų pirkimų, informacinių technologijų, vidaus audito specialistai. O dabar besilankydami pas mus kroatai pasiūlė pasirašyti Bendradarbiavimo sutartį, leidžiančią praplėsti dvišalio bendradarbiavimo galimybes.
 
Tikimės, kad mūsų ryšiai su kolegomis iš šios šalies plėtosis toliau ir įgaus naujas bendradarbiavimo formas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:46