Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros programos administravimo taisyklių pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.18

Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros programos administravimo taisyklių pakeitimai

Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros programos administravimo taisyklių pakeitimai
Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos kai kurios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP)  administravimo taisyklių (Administravimo taisyklės) nuostatos. Informuojame apie svarbiausius pakeitimus.
 
Vadovaujantis minėtu žemės ūkio ministro įsakymu, Administravimo taisyklės papildytos nuostata dėl pirkimų pagal paraiškas, kurių teikimo laikotarpis prasidės nuo įsakymo įsigaliojimo: prekės, kurių kilmės šalis ir (arba) kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis.
 
Svarbus Administravimo taisyklių pakeitimas – teikiantiems dokumentus per įgaliotą asmenį:
  • Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas įgaliojimas turi būti pateiktas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu ir išsiųstas el. paštu dokumentai@nma.lt likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Įgaliojimo dokumentas turi būti skenuotas PDF formatu. Primintina, kad, paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o paramos paraišką pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, paramos paraiška nepriimama.
  • Kai įgaliotas asmuo teikia mokėjimo prašymą, pareiškėjo suteiktas įgaliojimas turi būti pateiktas NMA per ŽŪMIS arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu ir išsiųstas el. paštu dokumentai@nma.lt likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino. Įgaliojimo dokumentas turi būti skenuotas PDF formatu.
Primintina, kad mokėjimo prašymas, pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino 24 valandos. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o mokėjimo prašymą pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, mokėjimo prašymas nepriimamas.
  • Kai įgaliotas asmuo teikia projekto ataskaitą, pareiškėjo suteiktas įgaliojimas turi būti pateiktas NMA per ŽŪMIS arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu ir išsiųstas el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms paramos sutartyje numatyto projekto ataskaitos pateikimo termino. Įgaliojimo dokumentas turi būti skenuotas PDF formatu.
Primintina, kad projekto ataskaita ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki paramos sutartyje numatyto projekto ataskaitos pateikimo termino 24 val.
 
Pažymėtina, kad Administravimo taisyklės papildytos nuostata vykdantiems mokymų, konsultavimo, informacinių renginių, viešinimo renginių ir panašias veiklas, remiamas pagal KPP priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritis „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, „LEADER programa“, „Techninė pagalba“: mokymų, renginių atveju NMA gali jungtis nuotoliniu būdu prie projekto vykdytojų pateiktų prisijungimo platformų.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis naujai patvirtintomis taisyklėmis, esant poreikiui, sudėtingų projektų (didelė projekto apimtis, naudojamos sudėtingos / pažangios technologijos, procesai) atveju pareiškėjas ir (ar) jo atstovas gali būti kviečiamas į projektų atrankos komiteto, kuris teikia rekomendacijas dėl įvertintų paramos paraiškų ir paramos skyrimo arba neskyrimo, posėdžius.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 18 d. 10:35