Svarbu žinoti vykdantiems veiklą „Ražienų laukai per žiemą“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.12

Svarbu žinoti vykdantiems veiklą „Ražienų laukai per žiemą“

Svarbu žinoti vykdantiems veiklą „Ražienų laukai per žiemą“
Šiais metais teikdami tiesioginių išmokų paraiškas ūkininkai turėjo galimybę prisiimti įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ ir gauti už tai kompensacines išmokas. Pareiškėjams primename svarbiausius įsipareigojimus.
 
Veikla „Ražienų laukai per žiemą“ siekiama išsaugoti bioįvairovę intensyviai dirbamuose žemės plotuose bei stabdyti dirvų eroziją. Be to, ražienose likę grūdai ir piktžolių sėklos yra svarbus maisto šaltinis žiemojantiems paukščiams, padeda peržiemoti pilkiesiems kiškiams, kurapkoms. Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal šią veiklą, juos privalo vykdyti 5 metus.
 
Ražienoms skirti ne daugiau kaip 30 proc. ploto
 
Veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ privalu vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. ražienų laukams tinkamų augalų rūšių plote. Tačiau ražienų plotas nėra ribojamas pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio ir pasėlių naudmenų.
 
Paminėtina, kad įsipareigojimai pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ gali būti vykdomi kasmet skirtinguose laukuose, tačiau privaloma išlaikyti tokį pat pagal veiklos reikalavimus tvarkomą naudmenų plotą. Išmokos dalyvaujantiems vien tik veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ mokamos už ne mažesnį kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą bei už ne mažesnį kaip 1 ha lauko plotą. Maksimalus ražienų plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos, negali viršyti 30 ha. 
 
Paviršiaus kultivavimas nėra galimas
 
Vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ būtina iki derliaus nuėmimo žemės ūkio augalų plotus ariamojoje žemėje periodiškai įdirbti, kad nebūtų žemės ūkio augalus stelbiančių piktžolių. Nuėmus derlių, šiaudus reikia sutvarkyti, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba šiaudus galima susmulkinti ir paskleisti dirvos paviršiuje. Nupjovus javus, įsipareigojama laukų neaparti iki  kitų metų kovo 1 d.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo programiniu laikotarpiu nelieka reikalavimo atlikti lengvą paviršiaus kultivavimą iki rugsėjo 30 d. Vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ paviršiaus kultivavimas nėra galimas.
 
Įsipareigotame lauke iki apariant ražienas, negalima naudoti augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių trąšų ir srutų po derliaus nuėmimo. Ražienų negalima kalkinti ir skusti.
 
Žalinimo išmoka
 
Nors tinkamų ražienų pasėlių plotai įskaičiuojami, vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų įgyvendinimą, tačiau už tą patį plotą, už kurį mokama paramą pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, negali būti mokama žalinimo išmoka.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 12 d. 10:57