Svarbu žinoti ūkininkaujantiems nederlingose žemėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.08

Svarbu žinoti ūkininkaujantiems nederlingose žemėse

Svarbu žinoti ūkininkaujantiems nederlingose žemėse
Vasario pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklės. Jose buvo nustatyta, kad valdos išregistravimas iki kitų metų vyksiančių paraiškų rinkimo pradžios laikomas įsipareigojimų vykdymo termino nesilaikymo atveju.
 
Ūkininkaujantys nederlingose žemėse ir dalyvaujantys KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veikloje turėtų atkreipti dėmesį, kad įsipareigojimų būtina laikytis iki kitais metais vyksiančios paraiškų teikimo pradžios. Tokiu atveju, kai valda išregistruojama anksčiau, laikoma, kad pareiškėjas įsipareigojimo nevykdo, todėl nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą. O tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki šios datos pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.
 
Taisyklių pakeitimai įsigalioja ūkininkams, šiais metais teiksiantiems paraiškas pagal paminėtą priemonę.
 
Primename, kad pagal su plotu susijusias KPP priemones paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis – nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d.
 
Kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis priimamos paraiškos gauti paramą pagal šias KPP priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 8 d. 16:44