Svarbu žinoti ūkininkaujantiems nederlingose žemėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.26

Svarbu žinoti ūkininkaujantiems nederlingose žemėse

Svarbu žinoti ūkininkaujantiems nederlingose žemėse
Š. m. rugsėjo 20 d. buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklės. Atkreipiame ūkininkų dėmesį į taisyklių patikslinimą, kada paraiška gali būti vertinama vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų nustatymo metodika.
 
Jei vertinant paraišką įtariama, kad pareiškėjas sumažino ankstesniais metais deklaruotą pagal priemonę plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą, kai viršijamas vienos valdos ploto ribinis dydis (už pirmuosius 100 (ar 500) hektarų), paraiška vertinama vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų nustatymo metodika. Prireikus, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti visų plotų, kuriuos jis deklaravo praėjusiais metais, žemės dirbimo (žemės ūkio veiklos) įrodymo ir žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus. Jei pareiškėjas per nurodytą terminą dokumentų nepateiktų arba iš pateiktų dokumentų būtų nustatyta, kad valda buvo padalyta siekiant gauti didesnę paramos sumą, pareiškėjui pagal priemonę parama nebūtų teikiama.
 
 
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 26 d. 11:25