Svarbu verslo pradininkams – skirta papildomų paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.11

Svarbu verslo pradininkams – skirta papildomų paramos lėšų

Svarbu verslo pradininkams – skirta papildomų paramos lėšų
Pareiškėjai, šių metų gegužės–birželio mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikę paraiškas, kurios, įvertinus atitiktį atrankos kriterijams, surinko vienodą 55 atrankos balų skaičių, sulaukė žinių iš Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) – jų projektams įgyvendinti bus skirta papildomų lėšų.
 
Primintina, jog paskutinėmis liepos mėnesio dienomis sudarius paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, prioritetinę eilę, paaiškėjo, jog vienodą 55 atrankos balų skaičių surinko net 665 paraiškos – visoms joms paramos lėšų pakako tik iš dalies. NMA kreipėsi į ŽŪM dėl papildomų lėšų skyrimo, kuri priėmė sprendimą – skirti papildomų lėšų startuolių projektams finansuoti. Papildomai visiems 55 prioritetinius atrankos balus surinkusiems būsimiems verslininkams skirta 20 135 666 Eur.
 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog dėl itin didelio pateiktų paraiškų skaičiaus buvo priimtas sprendimas paraiškų vertinimo terminą pratęsti 2 mėnesiais.
 
Paramos pagal veiklos sritį galėjo kreiptis fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys ne žemės ūkio veiklai, nurodytai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas veiklas), pradėti. Galima paramos suma naujojo verslo startui – 37 600 Eur arba 18 800 Eur, priklausomai nuo to, kiek darbo vietų (etatų), susijusių su paraiškoje numatyta veikla, pareiškėjas numato sukurti įgyvendindamas projektą. Paramą numatyta išmokėti kaip 100 proc. išmoką.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 14 d. 10:53