Svarbu vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.14

Svarbu vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms

Svarbu vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms
Praeitą savaitę žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Paramos teikimo vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms taisyklės (Taisyklės). Parama vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms – nauja priemonė, aktuali pripažintoms vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms, siekiančioms gauti paramą numatytoms veiklos programoms vykdyti.
 
Remiamos veiklos
 
Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos paramą galės gauti gamybai planuoti, produktų kokybei gerinti, produktų pardavimams skatinti ir komercinei vertei didinti, tyrimams ir eksperimentinei gamybai, mokymams ir konsultavimui, krizių prevencijai ir valdymui, įskaitant konsultacijas kitoms gamintojų organizacijoms, gamintojų organizacijų asociacijoms ar individualiems gamintojams (iki 30 proc.), aplinkosaugos veiksmams (iki 20 proc.), Reglamento (ES) 2017/891 III priedo 2 dalies a punkte numatytoms išlaidoms.
 
Paraiška – iki spalio 15 d.
 
Gamintojų organizacijų veiklos programos paraišką kartu su informacija apie veiklos fondą bei kitais Taisyklėse nurodytais dokumentais būtina pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai iki einamųjų metų spalio 15 d. Paraiškoje numatyta programa turėtų būti planuojama įgyvendinti nuo kitų metų sausio 1 d.
 
Nustatant gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertę, nuo kurios skaičiuojamas paramos dydis, taikomi šie referenciniai laikotarpiai: nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., nuo  balandžio 1 d. iki kovo 31 d., nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d., nuo spalio 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 
Gamintojų organizacija gali pasirinkti vieną iš nurodytų referencinių laikotarpių parduotos produkcijos vertei apskaičiuoti. Svarbu atkreipti dėmesį, jog veiksmų programos vykdymo metu pasirinktas referencinis laikotarpis negalės būti pakeistas.
 
Daugiau apie sąlygas ir reikalavimus gauti šią paramą – Paramos teikimo vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms Taisyklėse.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 14 d. 13:38