Svarbu planuojantiems vykdyti pirkimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.29

Svarbu planuojantiems vykdyti pirkimus

Svarbu planuojantiems vykdyti pirkimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja projektų vykdytojus, kad pastarąjį mėnesį pasikeitė du itin svarbūs teisės aktai, aktualūs vykdantiems pirkimus.
 
Liepos paskutinę dieną žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės. Jose supaprastinta investicijų įsigijimo tvarka, kai pirkimų procedūras reikia atlikti tik tų prekių ir paslaugų, kurių įsigijimo vertė yra lygi arba didesnė nei 58 tūkst. Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 tūkst. Eur be PVM.
 
Rugpjūčio 21 d. buvo pakeistos ir Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės.
 
NMA atkreipia dėmesį, kad, siekiant išvengti sankcijų už pirkimų procedūrų pažeidimus, pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos, būtina susipažinti su naujomis nuostatomis.
 
Paramos gavėjai pirkimus konkurso būdu privalo vykdyti NMA svetainės www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentai (t. y. kvietimas pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą, gauti tiekėjų pasiūlymai, susirašinėjimas ir pan.), kurie yra pirkimų sistemoje, papildomai NMA nebeteikiami.
 
Primename, kad iškilus klausimų dėl pirkimų procedūrų vykdymo, pareiškėjai šioje svetainėje nurodytais kontaktais gali kreiptis į NMA Pirkimų skyrių.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 30 d. 08:56