Svarbu planuojantiems modernizuoti žemės ūkio valdas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.25

Svarbu planuojantiems modernizuoti žemės ūkio valdas

Svarbu planuojantiems modernizuoti žemės ūkio valdas
Nuo rugsėjo 4 d. iki spalio 31 d. bus renkamos paraiškos gauti paramą žemės ūkio valdoms modernizuoti. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia būsimų pareiškėjų, numatančių įsigyti prekes, paslaugas ar darbus nevykdant pirkimo procedūrų, dėmesį į svarbias šios veiklos srities įgyvendinimo taisyklių nuostatas dėl informacijos su paraiška teikiamuose komerciniuose pasiūlymuose pateikimo.
 
Pakeistose pirkimo taisyklėse supaprastinta pirkimo procedūrų tvarka: pareiškėjai, įsigydami prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia 58 000 Eur be PVM, arba darbus, kurių vertė nesiekia 145 000 Eur be PVM, gali nevykdyti pirkimo procedūrų – jiems pakanka pateikti NMA tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus. Teikiant paraiškas ir kartu su jomis komercinius pasiūlymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, labai svarbu iš anksto numatyti ir komerciniuose pasiūlymuose tiksliai nurodyti, kokių techninių parametrų, markės ir modelio bus planuojama įsigyti investicija.
 
Akcentuotina, kad konkrečios techninės savybės (techniniai parametrai, markė ir modelis), nurodytos mažiausią kainą siūlančio tiekėjo komerciniame pasiūlyme, bus įrašomos į pareiškėjui siunčiamą sprendimą dėl paramos skyrimo. Būtent tokių parametrų, kokie nurodyti sprendime dėl paramos skyrimo, įrangą paramos gavėjas ir turi įsigyti. Pažymėtina, kad nuo šiol priemonės įgyvendinimo taisyklės numato, jog tais atvejais, kai išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai, markė ir modelis, neatitiks nurodytų pareiškėjui išsiųstame sprendime dėl paramos skyrimo, jos bus laikomos netinkamomis kompensuoti išlaidomis, t. y. parama už tokias investicijas nebus teikiama.
 
Taigi pareiškėjas dar iki paraiškos pateikimo turi itin atsakingai pasirinkti, kokias investicijas numato įsigyti, nes jam bus kompensuojamos tik tų investicijų, kurios atitiks mažiausią kainą siūlančio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytus konkrečius pagrindines technines savybes apibūdinančius techninius parametrus, markę ir modelį, įsigijimo išlaidos.
 
Pažymėtina, jog minėtos nuostatos negalioja, jei perkamos investicijos, kurių vertė viršija nurodytas vertes.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugpjūčio 25 d. 13:21