Svarbu planuojantiems įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.20

Svarbu planuojantiems įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines

Svarbu planuojantiems įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines
Dėl Lietuvoje susiklosčiusios ekstremalios situacijos, susijusios su viruso plitimu, buvo atlikti teisės aktų pakeitimai, svarbūs teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.
 
Balandžio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo 2020 metais grafiką, jame numatyta, kad paraiškos pagal priemonę bus priimamos 3 etapais – šiuo metu vykstantis paraiškų rinkimas buvo sutrumpintas iki balandžio 28 d., kiti du paraiškų rinkimo etapai vyks nuo gegužės 7 d. iki birželio 4 d. ir nuo birželio 12 d. iki liepos 10 d.  
 
Buvo patikslinta ir šiuo metu vykstančiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos lėšų suma – 940 567 Eur.
 
Praeitą savaitę buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Jose nustatytas pakeitimas, kuris yra svarbus pareiškėjams, teikiantiems paraiškas šiuo, t. y. nuo kovo 16 d. iki balandžio 28 d., vykstančiu paraiškų teikimo etapu.
 
Įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad papildomai galės būti kompensuojamos projekto grandinės dalyvių dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių   įsigijimo išlaidos bei transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos, susijusios su mobiliu maisto produktų bei kitų kasdienės paklausos prekių, įskaitant medikamentus, dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių tiekimu kaimo gyventojams. Minėtos išlaidos turi būti patirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu.
 
Primintina, jog į paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ gali pretenduoti ūkininkai, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys. Paraišką būtina teikti kartu su partneriais.
 
Parama skirta mažiems ir vidutiniams ūkio subjektams bendradarbiauti, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.
 
Paramos dydis – iki 120 000 Eur be PVM vienam projektui, nepriklausomai nuo partnerių skaičiaus.
 
Paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.
 
Daugiau informacijos apie sąlygas ir reikalavimus gauti paramą pagal priemonę rasite čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 21 d. 14:46