Svarbu neužmiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.10

Svarbu neužmiršti įsipareigojimų

Svarbu neužmiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena įsipareigojimus miškininkams, paramos lėšomis įveisusiems mišką ar gaunantiems miško aplinkosaugos išmokas.
 
Parama miškui įveisti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Taip pat išmokos mokamos tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Dalyvaujantiems 2014–2020 metų programinio laikotarpio veikloje
 
Gaunantys paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus. Miško želdinimo pavasario sezonas baigiasi liepos 1 d., o rudens sezonas – lapkričio 1 d.
 
Pavyzdžiui, jei paramos gavėju buvo patvirtintas pareiškėjas, pateikęs paraišką 2019 m. rudenį, tai jis privalo įveisti mišką ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1 d. Tuo tarpu paramos gavėjai, pateikę paraiškas 2018 m. rudenį ir dar neįveisę miško, tai privalo padaryti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.
 
Taip pat miškininkai turėtų neužmiršti per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. NMA pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei miško sodmenys nebuvo pirkti, privaloma pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Miško įveisimo data nustatoma pagal datą, kada NMA užregistruojami paramos gavėjo pateikti minėti dokumentai. Šie dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo internetine prieiga.
 
Kasmet deklaruoti įveisto miško plotą
 
Paramos gavėjai turi kasmet deklaruoti įveisto miško plotą paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (tiesioginių išmokų paraiškoje) ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis. Ši prievolė galioja miškininkams, gaunantiems įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas. Taip pat tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti miško sklypą privaloma, jei miškas apaugęs savaiminukais ir papildomai želdinti nereikia.
Jei miškas įveisiamas pavasario sezono metu, mišką privalu deklaruoti jau tais pačiais metais. Svarbu nepavėluoti ir tai padaryti iki deklaravimo pabaigos nustatyto termino. 2020 m. deklaravimas vyks nuo balandžio 20 d. iki birželio 7 d. (pavėluotai iki liepos 2 d.).
 
Tęsiantiems įsipareigojimus pagal 2007–2013 metų programinio laikotarpio analogišką priemonę
 
Gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ asmenys kasmet privalo deklaruoti įveisto miško plotą ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisto miško sklypų ribomis iki to laiko, kol teiktina įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka.
 
Gaunantiems miškų aplinkosaugos išmokas
 
Dalyvaujantieji Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ veikloje įsipareigojimų laikotarpiu kasmet privalo tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti miško plotą, už kurį mokama parama.
 
Privalu laikytis kompleksinės paramos reikalavimų
 
Paramos gavėjai, gaunantys miško priežiūros ar miškų aplinkosaugos išmokas visoje valdoje turi laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima reikalavimus, numatytus Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše.
 
Šiais metais tiesioginių išmokų paraiškos priimamos nuo balandžio 20 d. iki birželio 7 d., pavėluotai – iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 10 d. 09:20