Svarbu bitininkams, teikiantiems paraišką dėl paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.17

Svarbu bitininkams, teikiantiems paraišką dėl paramos

Svarbu bitininkams, teikiantiems paraišką dėl paramos
Primename, kad iki vasario 4 d. priimamos bitininkų paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones. Svarbu, kad teikdami paraiškas bitininkai atsižvelgtų į kelis esminius įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, patvirtintus žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-926 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai, teikdami paraiškas, taip pat turi pateikti tris lygiaverčius komercinius pasiūlymus iš skirtingų tiekėjų. Visuose pasiūlymuose turi būti tokie patys pagrindiniai techniniai parametrai – įranga turi būti tos pačios paskirties, vienodos komplektacijos, su vienodomis techninėmis galimybėmis, pavyzdžiui, avilio komplektacija ir iš ko jis pagamintas arba medsukio galingumas, talpa ar pridedami priedai.
 
Jei rinkoje nėra trijų tiekėjų, turinčių vienodų parametrų įrangos, pareiškėjas gali pateikti mažiau nei tris komercinius pasiūlymus ir paaiškinimą dėl investicijos išskirtinumo.
 
Pareiškėjai taip pat turėtų žinoti, kad kartu su paraiška reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius buhalterinės apskaitos tvarkymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad pakanka pateikti supaprastinta tvarka vedamos buhalterinės apskaitos dokumentus už 2019 metų pirmą mėnesį. Jeigu pareiškėjas praėjusiais metais yra tvarkęs buhalterinę apskaitą, gali pridėti dokumentus už praėjusių metų paskutinius 2-3 mėnesius. Pareiškėjai, tvarkantys dvejybinę buhalterinę apskaitą, turėtų pateikti balansą ir pelno nuostolių ataskaitą už praėjusius metus.
 
Svarbu, kad pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną būtų įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojas. Asmenys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruoti kaip partneriai valdoje, nebus tinkami pareiškėjai.
 
Dar reiktų atkreipti dėmesį, kad pakeista 2019 m. paramos paraiškos forma (įgyvendinimo taisyklių 3 priedas). Visi bitininkai, besikreipiantys dėl paramos, turi užpildyti aktualią paraiškos formą, kurią galima rasti čia.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d. renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo vietą.
 
Paramos gavėjai paraiškas gali teikti ne tik tiesiogiai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį paramos administravimo skyrių, bet ir atsiųsti paramos paraišką registruotu laišku arba per pašto kurjerį.
 
Atkreipiame dėmesį, jog reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 18 d. 09:31