Svarbu apdrausti už paramos lėšas įgytą turtą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.24

Svarbu apdrausti už paramos lėšas įgytą turtą

Svarbu apdrausti už paramos lėšas įgytą turtą
Paramos gavėjams norime priminti, kad labai svarbu laikytis prisiimtų įsipareigojimų vykdant ir prižiūrint investicinius projektus. Nustačius pažeidimų, t. y. kai prisiimtų įsipareigojimų nesilaikoma, gali būti taikomos sankcijos.
 
Dar kartą norime atkreipti dėmesį į Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones taikymo metodikos (Sankcijų metodika) pakeitimus, kuriuos išsamiai esame pristatę kovo mėnesį skelbtame straipsnyje.
 
Taip pat raginame ypač atkreipti dėmesį į metodikos nuostatas, susijusias su įsipareigojimu laiku apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą, nes sankcijos už šį pažeidimą taikomos itin dažnai. Jei per įgyvendinimo taisyklėse nurodytus terminus neapdraudžiamos įsigytos investicijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra taiko Sankcijų metodikoje nurodytas sankcijas, priklausomai nuo laikotarpio, kurį investicijos nebuvo draustos, ilgumo. Sankcijų dydžiai nustatyti Sankcijų metodikos priede.
 
Taip pat primintina, jog nuo šių metų teikiant metines ataskaitas, jei už paramos lėšas įsigytą turtą įsipareigota apdrausti, NMA papildomai reikia pateikti ir investicijų draudimo apmokėjimo dokumentą – banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 24 d. 15:05