Svarbi informacija dėl sutartinių gyvulių tikrinimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.04

Svarbi informacija dėl sutartinių gyvulių tikrinimo

Svarbi informacija dėl sutartinių gyvulių tikrinimo
Informuojame, kad, atliekant įgyvendinto projekto galutinės ataskaitos vertinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, sutartinių gyvulių vienetų (SGV) skaičius bus tikrinamas tų metų, kai bus baigtas įgyvendinti verslo planas gruodžio 31 d., nes verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga.
 
Vertinant metines užbaigto projekto ataskaitas (kontrolės laikotarpiu), bus imamas vidutinis metinis SGV skaičius.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. kovo 4 d. 13:23