Suvienodinti reikalavimų įgyvendinimo terminai sumažins patikrų ūkiuose skaičių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.13

Suvienodinti reikalavimų įgyvendinimo terminai sumažins patikrų ūkiuose skaičių

Suvienodinti reikalavimų įgyvendinimo terminai sumažins patikrų ūkiuose skaičių
Žemės ūkio ministerija pakeitė žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimo – apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais juodąjį pūdymą – įvykdymo datą.  Vietoj buvusios lapkričio 1 d. dabar nustatyta lapkričio 15 d.
 
Šiuo Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo pakeitimu siekiama, kad minėtoji data būtų suvienodinta su Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše nustatyta draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas data – lapkričio 15 d.
 
Šiuo metu, esant nustatytoms skirtingoms šių reikalavimų įgyvendinimo datoms, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) kontrolieriai pas tą patį pareiškėją patikrinti, kaip laikomasi abiejų reikalavimų, vyksta du kartus. Pakeitus GAAB apraše nustatyto reikalavimo įvykdymo terminą, t. y. jo pabaigą nukėlus iš lapkričio 1 d. į lapkričio 15 d., patikras pas tą patį pareiškėją NMA atliks tik vieną kartą.
 
Šie pakeitimai sumažins NMA atliekamų patikrų ūkiuose skaičių, o tai prisidės prie administracinės naštos mažinimo tiek NMA, kaip kontroliuojančiai institucijai, tiek ir paramos gavėjams žemdirbiams.
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 13 d. 08:49