Suskubti pateikti prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.30

Suskubti pateikti prašymus

Suskubti pateikti prašymus
Dalis žalinimo išmokos siekiančių pareiškėjų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pristatyti papildomus dokumentus. Tai padaryti reikėtų kaip galima greičiau.
 
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus duomenis apie 2016 m. žalinimui deklaruotus plotus, nustatyta, kad dalies pareiškėjų deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų dydis yra pakankamas ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) užskaitai, tačiau jie, pildydami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos antrąjį lapą, nepažymėjo, jog laukams, deklaruotiems kodais PDJ (juodasis pūdymas), PDŽ (žaliasis pūdymas) turi būti priskirtas požymis PD (pūdymas), o azotą kaupiantiems (II ir III Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupės) augalams – AZ (azotą kaupiantys augalai) požymis.
 
Šie pareiškėjai bus informuoti trumpąja žinute asmeniškai, informacija taip pat bus pateikta rajonų savivaldybių žemės ūkio skyriams.
 
Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai pareiškėjų paaiškinimai ar prašymai dėl paraiškos duomenų tikslinimo gaunami pasibaigus paraiškų duomenų keitimo terminui, tačiau yra pateikiami dokumentai, įrodantys, jog  paraiškoje padaryta klaida gali būti pripažįstama akivaizdžia (pavyzdžiui, jeigu deklaruota seniūnijoje, pristatant savivaldybės / seniūnijos patvirtinimą, kad klaida padaryta ne dėl pareiškėjo kaltės, jei deklaruota savarankiškai, bus vertinamas tik pareiškėjo pateiktas paaiškinimas), NMA, kiekvieną situaciją įvertinusi individualiai, gali priimti sprendimą pareiškėjų prašymus tenkinti.
 
Todėl pareiškėjų, pageidaujančių tikslinti 2016 m. pateiktos paraiškos antrojo lapo duomenis dėl EASV užskaitos, prašome kaip galima greičiau pateikti prašymą agentūrai, nurodant laukus, kuriems turi būti priskiriami atitinkami anksčiau minėti PD ar AZ požymiai. Taip pat turi būti pristatytas savivaldybės / seniūnijos patvirtinimas, kad klaida buvo padaryta ne dėl pareiškėjo kaltės.
 
Primename, kad pareiškėjai, deklaravę plotus su augalais, nurodytais II klasifikatoriaus grupėje ir siekiantys atitikti EASV reikalavimus, privalo, nuėmę augalų derlių, minėtus plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti minėtų augalų ražienas bent iki  einamųjų metų gruodžio 15 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 30 d. 12:58