Susitikime su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti svarbūs klausimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.11

Susitikime su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti svarbūs klausimai

Susitikime su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti svarbūs klausimai
Vasario 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pakvietė žuvininkystės sektoriaus atstovus į apskritojo stalo diskusiją, kurioje buvo apžvelgtos 2020 metų paramos žuvininkystės sektoriui aktualijos, pristatytos šio sektoriaus paramos administravimo gairės 2021 metams, diskutuota įvairiais aktualiais žuvininkystės sektoriui klausimais.
 
Susitikimą pradėjęs NMA vadovas Aleksandras Muzikevičius pasveikino susirinkusiuosius teigdamas, jog žuvininkystės sektoriaus atstovai – tai viena aktyviausių socialinių partnerių grupių, kuri visada pasirengusi diskutuoti ir teikti pasiūlymus, o NMA – aktyviai į juos reaguoti. A. Muzikevičius pabrėžė šių susitikimų svarbą bei išreiškė lūkestį dėl būsimos diskusijos naudingumo. Direktorius taip pat pristatė prioritetinius NMA uždavinius, administruojant Veiksmų programos priemones, tai – paraiškų bei kitų dokumentų vertinimo greitis, administracinės naštos bei sankcijų mažinimas.
 
Renginyje dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovai. ŽŪM Žuvininkystės skyriaus vedėjas Justas Poviliūnas diskusijos dalyvius supažindino su šį mėnesį patvirtintu 2021 m. paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemones priėmimo grafiku, įvardijo, kokios paramos lėšos 2021 m. numatytos atskiroms žuvininkystės sektoriaus priemonėms remti. Susirinkusiesiems buvo atsakyta į klausimus dėl paramos lėšų paskirstymo, išklausyti pastebėjimai dėl lėšų panaudojimo pagal tam tikras priemones.
 
Apie pagrindines paramos žuvininkystės sektoriui administravimo aktualijas renginio dalyviams kalbėjo NMA l. e. p. Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė. Ji susirinkusiuosius supažindino su 2020 m. pateiktų paraiškų, atliktų patikrų statistika. Buvo pasidalinta informacija, kokius dažniausius netikslumus NMA specialistai aptinka paraiškose, dėl ko stringa jų vertinimas ir administravimas, taip pat kalbėjo apie NMA veiksmus siekiant, kad palengvėtų ir paspartėtų NMA darbo procesai bei mažėtų administracinė našta (mažinamas paklausimų skaičius ir kt.).
 
Po pranešimo tiek NMA, tiek ŽŪM atstovai sulaukė klausimų, leista įsisiūbuoti efektyviai diskusijai apie paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimą, reikalaujamų dokumentų pildymą bei jų teikimą NMA, vykdomų patikrų vietoje būtinybę. Sulaukta nemažai praktiškų ir naudingų pasiūlymų, kurie bus įtraukti į veiksmų įgyvendinimo planą.
 
Baigiantis susitikimui NMA direktorius pabrėžė, jog pasiūlymai yra naudingi ir svarstytini bei įgyvendintini, taip pat buvo sutarta dėl panašių renginių periodiškumo ateityje. Abi pusės sutiko, jog tokios diskusijos yra ir bus reikalingos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 11 d. 17:04