Susidomėjimas parama neblėsta
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.02

Susidomėjimas parama neblėsta

Susidomėjimas parama neblėsta
Šių metų birželio 30 d. baigėsi paraiškų ES ir valstybės biudžeto paramai gauti rinkimas pagal šešias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklas. Remiantis pirmaisiais rezultatais, pareiškėjai pasižymėjo dideliu aktyvumu.
 
Jau dabar aišku, kad pagal beveik visas veiklas prašoma paramos suma viršija skirtąją, todėl pateiktoms paraiškoms bus atliekamas pirmumo vertinimas.
 
Remiantis preliminariais duomenimis, pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pateiktos 2 022 paraiškos, jose prašoma 242,454 mln. eurų paramos. Skirta paramos suma – 150 mln. eurų.
Pagal veiklą „Parama smulkiems ūkiams“ pateiktos 303 paraiškos, jose prašoma 4,476 mln. eurų paramos. Tuo tarpu skirta paramos suma – 4 mln. eurų.
 
Tradicinių amatų centrų plėtrai pateiktos 9 paraiškos, pareiškėjai prašo skirti 1,184 mln. eurų. Paraiškų rinkimui buvo skirta 1,255 mln. eurų, taigi, pirmumo vertinimo turėtų neprireikti.
 
Paramos miškų infrastruktūrai gerinti kreipėsi 13 pareiškėjų. Jie prašo skirti 1,025 mln. eurų. Paraiškų rinkimui buvo numatyta skirti 704 tūkst. eurų, todėl Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai turės sudaryti paraiškų pirmumo eilę.
 
Aktyvumu pasižymėjo teikusieji paraiškas pagal veiklą „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ – pateika 271 paraiška, kurioje prašoma 5,937 mln. eurų. Skirta paramos suma - 1,931 mln. eurų.
 
Pagal veiklą „Parama vietiniams keliams“ pateiktos 158 paraiškos, jose prašoma 19,579 mln. eurų. Tuo tarpu kvietimui skirta 14,481 mln. eurų.
 
Rezultatai yra preliminarūs – paskutinę paraiškų rinkimo dieną Nacionalinė mokėjimo agentūra sulaukė didžiulio srauto paraiškų, kurių duomenys šiuo metu yra suvedami. Atlikus paraiškų administracinį vertinimą, remiantis pareiškėjų pateiktais duomenimis, bus sudarytos paraiškų pirmumo eilės pagal atskiras veiklas. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis.
 
Kviečiame sekti svetainės www.nma.lt naujienas – sudarius pirmumo eiles, bus paskelbta detalesnė informacija apie pateiktų paraiškų vertinimą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 2 d. 10:16