Susidomėjimas parama investicijoms į žemės ūkio valdas išlieka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.17

Susidomėjimas parama investicijoms į žemės ūkio valdas išlieka

Susidomėjimas parama investicijoms į žemės ūkio valdas išlieka
Šiais metais dėl paramos ūkių modernizavimui ūkininkai galėjo kreiptis du kartus. Pirmasis paraiškų rinkimo etapas vyko pavasarį, kurio metu buvo pateikta 1 251 paraiška (paprašyta 53 mln. Eur paramos). Antrasis paraiškų rinkimo etapas baigėsi praėjusią savaitę, gruodžio 13 d. Preliminariais duomenimis buvo pateiktos 964 paraiškos, jose bendra prašoma paramos suma siekia 39,5 mln. Eur.
 
Antras paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikimo etapas vyko pustrečio mėnesio – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 13 d. Preliminariais duomenimis per šį laikotarpį ūkininkai pateikė 964 paraiškas, jose bendra prašoma suma siekia 39,5 mln. Eur paramos. Antram paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur paramos. Taigi prašoma paramos suma didesnė už skirtąją daugiau kaip 1,5 karto.
 
Primintina, kad didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma tam pačiam paramos gavėjui gali siekti ne daugiau kaip 400 000 Eur. Išsamiau apie finansuojamas išlaidas bei pareiškėjams keliamus reikalavimus galima susipažinti straipsnyje.
 
Prioritetinis paraiškų vertinimas
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, kurias rasite čia. Šiuo metu atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Apie paraiškų prioritetinio vertinimo rezultatus – sudarytą paraiškų pirmumo eilę, informuosime artimiausiu metu.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 17 d. 13:40