Surinktos žuvininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.10.25

Surinktos žuvininkų paraiškos

Surinktos žuvininkų paraiškos
Spalio mėnesį žuvininkystės sektoriaus atstovai teikė paraiškas pagal tris Lietuvos žuvininkystes sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.
 
Parama investicijoms didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę
 
Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (supaprastina parama)“ pateiktos 2 paraiškos, kuriose prašoma 76 400 Eur paramos.
 
Šia priemone remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, visų pirmą perdirbant, vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą, sugauto laimikio kokybei išsaugoti, pagerinti bei veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.
 
Parama žvejams, siekiantiems sumažinti neigiamą poveikį jūrų aplinkai ir apsaugoti rūšis
 
Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ gautos 5 paraiškos. Jose pareiškėjai prašo 147 766 Eur paramos.
 
Paramos gavėjams bus finansuojamos investicijos, kuriomis gerinamas žvejybos įrankių atrankumas dydžio arba rūšių atžvilgiu ir siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos, ją mažinant arba tvarkant. Taip pat remiamos investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui bei investavimas į įrangą, įrankius, kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai.
 
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas
 
Pagal priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ gautos 32 paraiškos.
 
Atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytą kompensavimo sistemą, paramos gavėjams bus taikoma 30 proc. kompensacija nuo 2017 metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją.  Pareiškėjams, kurie 2017 arba ankstesniais metais, bet ne anksčiau kaip 2014 metų sausio 1 d. įsigijo nuo žinduolių ir (ar) paukščių laimikį apsaugančią įrangą ir (arba) įrankius, taikoma 10 proc. didesnė kompensacija (40 proc.) nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. Nuo žinduolių ir (ar) paukščių laimikį apsaugančią įrangą ir (arba) įrankių naudojimo kontrolę užtikrina Žuvininkystės tarnyba.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. spalio 25 d. 10:32