Surinktos vandentvarkos projektų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.13

Surinktos vandentvarkos projektų paraiškos

Surinktos vandentvarkos projektų paraiškos
Gegužės 31 d. buvo baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Priemonė). Paraiškos buvo teikiamos aktyviai, šiuo metu turimais duomenimis prašoma paramos suma viršija Priemonei skirtą biudžetą, tad pareiškėjai, kurie galės pasinaudoti parama, paaiškės sudarius paraiškų pirmumo eilę.
 
Iš viso nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. pagal Priemonę buvo pateiktos 72 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 21,95 mln. Eur, tuo tarpu skirta beveik 16,89 mln. Eur paramos suma.
 
Paraiškas dėl paramos vandentvarkos projektams galėjo teikti savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos (-ų) ribomis. Paramos paraiškas pareiškėjai galėjo teikti ir kartu su partneriais.
 
Pagal Priemonės veiklos sritį parama gali būti skirta lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui, lauko drenažo sistemų pritaikymui pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimui bei įrengimui ir ariamos žemės kalkinimui pagal projektą.
 
Paraiškos, kuriose prašoma finansuoti vandentvarkos projektus, vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo dienos bus sudaryta ir paskelbta paraiškų pirmumo eilė.
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 13 d. 14:04