Surinktos paraiškos pagal dvi veiklos sritis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.12

Surinktos paraiškos pagal dvi veiklos sritis

Surinktos paraiškos pagal dvi veiklos sritis
Spalio 2-ąją baigtos rinkti paraiškos pagal dvi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritis: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
 
Paraiškos pagal minėtas KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis buvo renkamos nuo gegužės mėnesio. Preliminariais duomenimis per penkis mėnesius pateiktos 288 paraiškos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Paraiškose bendra prašoma paramos suma sudaro 38 708 656 Eur, tuo tarpu šiems projektams įgyvendinti skirta paramos suma siekė 36 056 319 Eur.
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ preliminariais skaičiavimais pateikta 10 paraiškų, kuriose bendra prašoma 1 769 206 Eur paramos suma. Šiai veiklos sričiai šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 5 792 400 Eur.
 
Paraiškas vertins NMA specialistai, jie patikrins, ar paraiškose pateikta informacija atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, taip pat nustatys, ar projekto esmė atitinka Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritoriniuose skyriuose jau teigiamai įvertintus projektinius pasiūlymus.
 
Primintina, kad paraiškas tiek pagal vieną, tiek pagal kitą veiklos sritį galėjo teikti savivaldybių administracijos ir savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys. Projektiniai pasiūlymai minėto departamento atitinkamam teritoriniam skyriui, atliekančiam regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, buvo teikiami 2016 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Teigiamai įvertinti projektiniai pasiūlymai įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintą prioritetinį regiono projektų sąrašą. 
 
Iš pateiktų projektinių pasiūlymų buvo patvirtinti daugiausiai prioritetinių balų surinkę projektai. Kiti tinkami finansuoti projektai yra rezerviniame sąraše ir galės būti patvirtinti, jei liks nepanaudotų paramos lėšų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 12 d. 10:47