Surinktos paraiškos mokslininkų ir žvejų partnerystei
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.06

Surinktos paraiškos mokslininkų ir žvejų partnerystei

Surinktos paraiškos mokslininkų ir žvejų partnerystei
Rugsėjo 3 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“.
 
Iš viso gautos 4 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 239 tūkst. eurų.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad vertinimui dėl tinkamumo skirti paramą bus teikiamos tik tos paramos paraiškos, kurių projektų galimybių studijas įvertins Žuvininkystės taryba, o pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų pirmumo atrankos kriterijus projektas bus įvertintas iš viso ne mažiau kaip 30 atrankos balų.
 
Ši priemonė skirta skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis. Taip pat su minėtais tyrimais susiję: duomenų rinkimas ir tvarkymas, bandomieji projektai, žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geroji praktika.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 6 d. 15:32