Surinktos paraiškos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.10

Surinktos paraiškos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti

Surinktos paraiškos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti
Gruodžio 30 d. baigėsi antrasis 2022 m. paraiškų surinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Prašoma paramos suma neviršija skirto biudžeto, tad visi pareiškėjai, kurių paraiškos atitinka reikalavimus, galės pasinaudoti parama.
 
Paraiškas dėl paramos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) lapkričio 3 d. – gruodžio 30 d. galėjo teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Iš viso šiuo kvietimu pateiktos 184 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 633 tūkst. Eur, tuo tarpu skirta daugiau nei 5,7 mln. Eur.
 
Pareiškėjai, išskyrus vykdančius jaunuolynų ugdymo veiklą, gali tikėtis iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklą parama gali būti skirta mokant vienkartinę kompensacinę išmoką, kurios dydis siekia iki 343 Eur už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.
 
Paraiškos, kuriose prašoma finansuoti miškotvarkos projektus, vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo dienos bus sudaryta ir paskelbta paraiškų pirmumo eilė.
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš unsplash.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 10 d. 08:32