Surinktos paraiškos dėl paramos gaminti biodujas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.08

Surinktos paraiškos dėl paramos gaminti biodujas

Surinktos paraiškos dėl paramos gaminti biodujas
Praeitą savaitę baigėsi paraiškų dėl paramos biodujų gamybai laikotarpis, trukęs nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Supažindiname su paraiškų teikimo rezultatais.
 
Užsiimti veikla, kai iš žemės ūkio ir kitų atliekų būtų gaminamos biodujos (biodujos, biometanas, šilumos ir elektros energija, degazuotasis substratas) ir taip prisidedama prie bioekonomikos šalyje skatinimo, šiemet panoro 4 pareiškėjai, visi jie – juridiniai asmenys.
 
Bendra pareiškėjų paprašyta paramos suma viršija 4,6 mln. Eur, tuo tarpu šių metų paraiškų rinkimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ buvo skirta 10,4 mln. Eur paramos lėšų.
 
Primintina, jog vienas pareiškėjas galėjo paprašyti iki 1,6 mln. Eur paramos biodujų gamybai reikalingoms investicijoms – naujai žemės ūkio technikai, skirtai projekto reikmėms, pastatų statybai (rekonstrukcijai), biodujų saugykloms, gamykloje reikalingiems įrenginiams ir įrangai, infrastruktūros tvarkymo darbams – įsigyti. Biodujų gamintojams finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Kadangi paprašyta paramos suma neviršija paraiškų rinkimui skirtos paramos sumos, paramos pakaks visiems pareiškėjams, taip pat ir prioritetinės eilės sudarymas įtakos, kuriems pareiškėjams parama bus skirta ar neskirta, neturės, tačiau primintina, jog, norint gauti paramą, būtina surinkti 40 projektų atrankos balų, o, nesurinkus šio balų skaičiaus, paraiška toliau nebebus vertinama.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 9 d. 10:52