Surinktos paraiškos dėl paramos akvakultūros produktų perdirbimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.16

Surinktos paraiškos dėl paramos akvakultūros produktų perdirbimui

Surinktos paraiškos dėl paramos akvakultūros produktų perdirbimui
Rugpjūčio pradžioje baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Gautos 3 paraiškos, kuriose prašoma 1,1 mln. Eur paramos. Teikti paraiškas buvo kviečiamos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje), užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 
Paramos lėšomis remiamas ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas, sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas, taip pat šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimas. Paramos gavėjai, pasinaudoję ES parama, taip pat galės investuoti į technologijas, kuriomis taupoma energija arba mažinamas poveikis aplinkai, įskaitant atliekų apdorojimą, gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos bei įsigyti investicijas, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, procesus arba valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Visiems pateiktiems projektams šiuo metu atliekamas projektų tinkamumo skirti paramą vertinimas ir parama bus skiriama pareiškėjams, kurie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 16 d. 11:17