Surinktos paraiškos akvakultūros ūkiams modernizuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.26

Surinktos paraiškos akvakultūros ūkiams modernizuoti

Surinktos paraiškos akvakultūros ūkiams modernizuoti
Praėjusį penktadienį, liepos 21 d., baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją)“.
 
Gauta 11 paraiškų. Prašoma 4,02 mln. eurų paramos. Šiais metais minėtai priemonei skirta 7 mln. eurų paramos, tad lėšų užtenka visiems pateiktiems projektams, jei jie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Pagal priemonę remiamos investicijos, kuriomis įvairinama akvakultūros produkcija ir auginamos rūšys, modernizuojami akvakultūros ūkiai (įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą), gerinama akvakultūros produktų kokybė, įvairinamos pajamos plėtojant papildomą veiklą.
 
Primename, kad paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektą, gali būti finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didelių įmonių įgyvendinamų projektų finansuojama iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 26 d. 15:22