Surinktos paraiškos akvakultūros produktų perdirbimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.19

Surinktos paraiškos akvakultūros produktų perdirbimui

Surinktos paraiškos akvakultūros produktų perdirbimui
Birželio mėnesį baigtos rinkti paraiškos pagal paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Iš įmonių, užsiimančių arba planuojančių užsiimti žvejybos, akvakultūros produktų perdirbimu, gautos 6 paraiškos. Jose prašoma 1,8 mln. eurų paramos. Šiais metais minėtai priemonei skirta 2,4 mln. eurų paramos, tad lėšų užtenka visiems pateiktiems projektams. Paraiškos paramai gauti buvo renkamos nuo balandžio 10 d. iki birželio 9 d.
 
Priemone „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ siekiama skatinti investicijas į perdirbimo sektorių. Paramos lėšomis remiamas ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas, sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas, taip  pat šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimas.
 
Paramos gavėjai paramos lėšomis galės pagerinti saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygas bei investuoti į įrenginius, kuriais prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą, bei sukurti naujus ar patobulintus produktus, procesus arba valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 19 d. 15:30