Supaprastinus pirkimų procedūras – mažesnė klaidų tikimybė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.27

Supaprastinus pirkimų procedūras – mažesnė klaidų tikimybė

Supaprastinus pirkimų procedūras – mažesnė klaidų tikimybė
Atnaujintos administravimo bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, taikomos projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones vykdytojams, palengvina bei paspartina projektų įgyvendinimą. Prie teisės aktų, sumažinančių administracinę naštą projektų vykdytojams, pakeitimų prisidėjo ir Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Naujos nuostatos dėl pirkimų taikomos paraiškoms, pateiktoms nuo š. m. kovo 31 d.
 
Vienas pirkimo žingsnių, kurį anksčiau privalėjo atlikti paramos gavėjas,  įsigydamas nedidelės vertės prekių, paslaugų ir darbų – apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus. Apklausos būdą taikė net 91 proc. pareiškėjų ar paramos gavėjų, įsigydami investicijas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
 
Pakeitus pirkimų taisykles ir supaprastinus investicijų įsigijimo tvarką, pirkimo apklausos būdu nebeliko. Pateikusiems paraiškas nuo kovo 31 d. nebereikia apklausti tiekėjų nei žodžiu, nei raštu, pakanka pateikti komercinius pasiūlymus. Atsisakius tam tikrų pirkimo procedūrų, paramos gavėjai projektus gali įgyvendinti greičiau ir paprasčiau. Teisės akto pakeitimai mažina ne tik administracinę naštą, bet ir klaidų tikimybę.
 
„Naujos nuostatos dėl pirkimų ypač palengvina projektų įgyvendinimą paramos gavėjų, kurių suplanuotų investicijų vertė yra santykinai nedidelė. Jos ypač naudingos kaimo gyventojams, siekiantiems paramos asbesto stogų dangai pakeisti, jauniesiems ūkininkams“, - pažymi NMA vadovas Erikas Bėrontas.
 
Nauda paramos projektų vykdytojams – neabejotina
 
Anksčiau pirkimas apklausos būdu turėjo būti vykdomas projektų vykdytojams perkant prekes ir (arba) paslaugas, kurių vertė mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei darbus, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM. Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, pareiškėjams (kurie nėra perkančiosios organizacijos), teikiantiems paraiškas nuo šių metų kovo 31 d., pakanka pateikti tris komercinius pasiūlymus investicijų kainai pagrįsti, o įsigyjant investiciją tiekėjų apklausos atlikti nereikia. Vadinasi, galimų klaidų tikimybė ženkliai sumažėja.
 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paminėtas palengvinimas įpareigoja pareiškėją atidžiai užpildyti paraišką. Kartu su paraiška pateikti komerciniai pasiūlymai privalo būti tos pačios investicijos su lygiaverčiais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais. Be to, šie pasiūlymai turi būti pateikti įmonių, kurių vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su įsigyjama investicija. Tik pateikus reikalavimus atitinkančius komercinius pasiūlymus, galima tikėtis, kad investicija, kurios mažiausia kaina nurodyta viename iš pasiūlymų, bus finansuota paramos lėšomis.
 
Pirkimų procedūros – nuo tam tikros investicijų sumos
 
Pirkimų procedūras reikia atlikti tik tiems prekių ir paslaugų pirkimams, kurių vertė, įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 tūkst. Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 tūkst. Eur be PVM.
 
Paramos gavėjai pirkimus konkurso būdu privalo vykdyti NMA svetainės www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentai (t. y. kvietimas pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą, gauti tiekėjų pasiūlymai, susirašinėjimas ir pan.), kurie yra patalpinti pirkimų sistemoje, papildomai NMA nebeteikiami.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugpjūčio 23 d. 08:03