Sumažinus pieno kiekį – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.14

Sumažinus pieno kiekį – parama

Sumažinus pieno kiekį – parama
Ūkininkams, siekiantiems sumažinti parduodamo pieno kiekį, bus skiriama parama. Rugsėjo 14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos paramos teikimo taisyklės.
 
Ši priemonė Lietuvoje įgyvendinama iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų ir skirta mažinti pieno perteklių rinkoje. Taip pat tikimasi, kad sumažėjusi perdirbamo pieno pasiūla padės pakelti kritusias supirkimo kainas.
 
Pieno gamintojų paraiškos priimamos savivaldybėje ar seniūnijoje pagal jų valdos registracijos vietą tiesiogiai arba per įgaliotą asmenį.
 
Apsisprendusieji dalyvauti šioje paramos schemoje įsipareigoja mažinimo laikotarpiu, kuris trunka tris mėnesius, parduoti mažiau pieno lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
 
Paraiškų rinkimo terminai:
  • dėl pirmojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. spalio–gruodžio mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. rugsėjo 21 d. 13.00 val.;
  • dėl antrojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. lapkričio–2017 m. sausio mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. spalio 12 d. 13.00 val.;
  • dėl trečiojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. gruodžio–2017 m. vasario mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. lapkričio 9 d. 13.00 val.;
  • dėl ketvirtojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2017 m. sausio–kovo mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. gruodžio 7 d. 13.00 val.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pieno gamintojas paraišką gali teikti tik vienam sumažinimo laikotarpiui, tačiau jei paraiška teikiama pirmajam laikotarpiui, jis paraišką dar kartą galės teikti ketvirtajam laikotarpiui.
 
Paramos dydis – 140 Eur už nepatiektą į rinką pieno toną. Parama bus skiriama už ne daugiau kaip 50 proc. parduoto perdirbti pieno kiekio sumažinimą palyginus su ankstesniais metais atitinkamu laikotarpiu pristatytu kiekiu. Minimalus pieno kiekio sumažinimas yra 1500 kg.
 
Pieno gamintojas, norintis pateikti paraišką, turi būti įsiregistravęs Žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju ar partneriu bei ataskaitiniu laikotarpiu ir 2016 m. liepos mėn. pardavęs žalią pieną pieno supirkėjams.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 15 d. 08:59