Sumanaus kaimo projektai – kelias į pokyčius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.17

Sumanaus kaimo projektai – kelias į pokyčius

Sumanaus kaimo projektai – kelias į pokyčius
Žemės ūkio ministerijos informacija                                                                                                     Agnės Matulytės nuotrauka

Lietuvos kaimas jau nebeatsiejamas nuo naujausių technologinių laimėjimų: ūkininkai laukuose dirba išmania, inovatyvia technika, gerėja infrastruktūra, elektroninių paslaugų prieinamumas, daugėja paslaugų viešame sektoriuje. Šie ir kiti pokyčiai didina gyvenimo kaimuose kokybę bei vis labiau čia vilioja persikelti miestiečius, jaunus žmones. Kad gyventi kaimiškosiose vietovėse būtų patogiau ir patraukliau, Žemės ūkio ministerija rengiasi teikti paramą Sumaniųjų kaimų projektams.
 
Ministerija, siekdama sukurti sumaniojo kaimo koncepciją, į pagalbą pasitelkė Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkus. Šio tyrimo rezultatus mokslininkai jau pristatė Žemės ūkio ministerijai.
Kas yra sumanus kaimas?
 
Sumanus (SMART) kaimas – tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę.
 
Sumaniesiems kaimams, kaip rodo tyrimo duomenys, būdingi geri gyventojų elektroninio raštingumo įgūdžiai, socialinių ir kitų paslaugų prieinamumas, novatoriški ir integruoti sprendimai aplinkosaugos klausimais, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimas, žiedinės ekonomikos principų taikymas žemės ūkio ir maisto atliekoms, verslo galimybių didinimas ir darbo vietų kūrimas, turizmui pritaikytas vietos kultūros paveldas bei kiti aspektai.
 
Siekiant, kad ateities Lietuvos kaimas būtų sumanus, vienas svarbiausių vaidmenų teks vietos veiklos grupėms (VVG), kurios geriausiai išmano vietines problemas, yra sukaupusios socialinį kapitalą – vietos gyventojų ryšius, pasitikėjimą bei turi patikimas administravimo struktūras ir patirtį.
 
Sumanaus kelio projektai – galimybė keistis
 
Mokslininkų išvadose nustatyta, kad LEADER yra ideali priemonė besiformuojančiai Sumanių kaimų koncepcijai vietos lygmeniu paremti. Teikiant paramą Sumanaus kaimo projektams, prioritetas turėtų būti teikiamas plačiai partnerystei – kad niekas neliktų užribyje, žaliajai pertvarkai,  aplinkosaugai, investicijų pritraukimui, skaitmeniniams sprendimams.
 
Sumanaus kaimo paramos priemonės bus įgyvendinamos pereinamuoju (2021-2022 m.) ir 2023-2027 m. laikotarpiu.
 
Šiemet, pasitelkus VVG tinklą, planuojama parengti bendrą Sumanaus kaimo koncepcijos Lietuvoje projektą. VVG tinklas turėtų sutelkti aktyvius visų kaimo vietovių atstovus ir paskatinti sumanių idėjų, kurios galėtų tapti realiais projektais, kūrimą. Bus atrinkti iki 20 pilotinių Sumanių kaimų projektų, kurie bus įgyvendinti iki 25 m. pabaigos.  Tam numatyta 3,6 mln. Eur.
 
2023-2027 m. Sumanaus kaimo projektams įgyvendinti numatyta 15 mln. Eur. Projektus kvies teikti Nacionalinė mokėjimo agentūra.
 
Rengiant ir įgyvendinant Sumanaus kaimo vystymo projektus ypatingas dėmesys bus skiriamas partnerystei ir bendradarbiavimui – siekiama, kad projekte bendradarbiautų kelios kaimo vietovės ar net kelių savivaldybių kaimai. Projekte dalyvautų vietos bendruomenės, verslo, valdžios  atstovai. Kadangi sumanių kaimų tema – nauja kaimo plėtros projektuose, į pagalbą projektus koordinuosiančioms VVG turėtų būti kviečiami mokslo atstovai bei kiti inovacijas pritaikyti gebantys asmenys. 
 
Gerieji pavyzdžiai
 
Sumanaus kaimo vystymo pavyzdžiai kitose šalyse rodo, kad vietos bendruomenės, bendradarbiaudamos su mokslu bei savivalda, gali pasiekti puikių rezultatų. Jau įgyvendinti Sumanaus kaimo projektai atneša daug naudos vietos gyventojams, pavyzdžiui, Ispanijoje taip atsirado sveikatos bei socialinės priežiūros poreikių taksi, Vokietijoje įgyvendinti atsinaujinančios energijos sprendimai pastatams šildyti, Prancūzijoje kaimo vietovių skaitmenizavimas, t.y. sukurti skaitmeniniai centrai, platformos mokymuisi, bendravimui ir darbui, o Rumunijoje vystoma vietos kultūros paveldo sklaida.
 
Sumanaus kaimo priemonė turėtų prisidėti prie kaimo gyvybingumo, patrauklumo didinimo, kad kaimas taptų vieta, kurioje gera gyventi.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 17 d. 15:21